A magyar Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv bizottsági értékelése

Az Európai Bizottság 2022. november 30–án közzétette Magyarország helyreállítási és rezilienciaépítési tervének elemzését, egyben javaslatot tett a tanács végrehajtási határozatára, annak jóváhagyását javasolva.

A 84 oldalas dokumentum részletesen elemzi a benyújtott terv tartalmát.

Az elemzés fókuszában az a kérdés áll, hogy a tervben megfogalmazott reformok és intézkedések összhangban állnak-e a 2019-es, 2020-as és 2021-es országspecifikus ajánlásokkal, mennyire rezonálnak az azokban megfogalmazott javaslatokkal.

”A terv a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköznek az Unió gazdasági, társadalmi és területi kohéziójának előmozdítására irányuló általános célkitűzést követi, és kiegyensúlyozott a (…) hat szakpolitikai pillérre adott válasz tekintetében”.

”A terv várhatóan hozzájárul a (…) Magyarországnak címzett országspecifikus ajánlásokban azonosított strukturális kihívások jelentős részének hatékony kezeléséhez”.

Az elemzés a hivatalos magyar kormányzati álláspontnál borúlátóbb a magyar gazdaság kilátásaival kapcsolatban. A jövő évre csupán 0,1%-os, és 2024-re is csak 2,6%-os GDP-növekedést, mindehhez az idei évre 14,8%-os, jövőre pedig 15,7%-os inflációt jósol.

A munkanélküliségi ráta tekintetében inkább optimista – enyhe, 0,6%-os emelkedéssel -, ahogy az államháztartási hiányt és az államadósságot is csökkenő pályán látja.

A gazdasági előrejelzéseknek azért van különleges szerepük a terv tekintetében, mivel ennek forrása visszatérítendő, tehát a végrehajtott reformok és intézkedések – az ilyen jellegű uniós programok hazai történetében először – be kell hogy hozzák az államháztartás bevételi oldalán a ráfordításokat.

A dokumentum szerint a legfontosabb kihívásoknak az alábbi pontokon néz elébe Magyarország az elkövetkező hat évben:

 • a magyar növekedési modell nagymértékben támaszkodik a globális értékláncokban való részvételre;
 • Magyarországon a termelékenység jelentős felzárkóztatásra szorul;
 • szükséges az egyetemi-vállalati együttműködések fokozása és a hazai vállalkozások kutatási és innovációs kapacitásának megerősítése;
 • a versenykorlátok – különösen a szolgáltatások terén – akadályozzák a termelékenység növekedését;
 • a közbeszerzési piac továbbra is ki van téve a versenyellenes gyakorlatoknak;
 • a COVID-19-válság után helyreállt a foglalkoztatás, de a nők és a kiszolgáltatott csoportok, különösen az alacsony képzettségűek és a fiatalok helyzete még javítandó;
 • bár az általános szegénységi helyzet jelentősen javult, továbbra is vannak kihívások;
 • az elmúlt évtizedben nőtt a jövedelmi egyenlőtlenség, a közszolgáltatások hoz való hozzáférés terén továbbra is jelentősek az egyenlőtlenségek;
 • a népesség elöregedése és az államadósság COVID-19-válság alatti növekedése fokozta a hosszútávú költségvetési fenntarthatósággal kapcsolatos kihívásokat;
 • jelentős regionális különbségek mutatkoznak a gazdasági fejlődés, a munkaerőpiac, az oktatási eredmények és a demográfiai tendenciák, valamint az infrastruktúrához és a közszolgáltatásokhoz való hozzáférés tekintetében;
 • bár az egészségügyi eredmények javulóban vannak, még mindig rosszabbak, mint a legtöbb más uniós tagállamban;
 • továbbra is fennállnak a regionális különbségek az egészségügyi munkaerőhiányban;
 • a rendezett államháztartás és a hatékony közkiadások elengedhetetlenek a jelenlegi és a jövőbeli kihívások kezeléséhez;
 • az adórendszer rendkívül versenyképes, de elősegíti az agresszív adótervezést is;
 • az intézmények gyenge minősége – ezen belül a korrupcióellenes keret elégtelensége – visszafogja a termelékenység növekedését;
 • a szakpolitikai döntéshozatal csekély átláthatósága hatással lehet az üzleti környezetre;
 • aggályok merültek fel az igazságszolgáltatás függetlenségének kapcsolatban;
 • az oktatás kulcsszerepet játszhat a gazdaság növekedési potenciáljának felszabadításában.

Az elemzés ezt követően végigveszi a terv valamennyi reformját és intézkedését, és megfelelteti a fenti szempontoknak az alábbi komponensekben:

 • Demográfia és köznevelés
 • Magasan képzett, versenyképes munkaerő
 • Felzárkózó települések
 • Vízgazdálkodás
 • Fenntartható zöld közlekedés
 • Energetika – zöld átállás
 • Körforgásos gazdaság
 • Egészségügy
 • Kormányzás és közigazgatás

A megállapítások:

 • a terv átfogó és kellően kiegyensúlyozott válasz a gazdasági és társadalmi helyzetre;
 • a terv hozzájárul a 2019., 2020. és 2021. évi országspecifikus ajánlásokban azonosított strukturális kihívások jelentős részének hatékony kezeléséhez;
 • megfelelő növekedési potenciál, munkahelyteremtés, gazdasági, intézményi és társadalmi reziliencia;
 • a terv biztosítja, hogy a reformok és beruházások végrehajtására irányuló egyetlen intézkedés se vezessen környezetvédelmi célkitűzések megsértéséhez;
 • a terv az előírtakat is meghaladó mértékben foglalkozik az éghajlat-politikai célkitűzések megvalósításával;
 • szintén az ajánlást meghaladóan történnek intézkedések a digitális átállás területén;
 • az intézkedések várhatóan hozzájárulnak majd a zöld és digitális átálláshoz, erősítik Magyarországon a növekedési potenciált, a munkahelyteremtést, valamint a gazdaság és a társadalom rezilienciáját és kohézióját;
 • a komponensek közötti koherencia megfelelő.

A benyújtott tervvel kapcsolatban az alábbi kritikát fogalmazza meg az értékelés:

 • a terv csak részben foglalkozik a munkaerőpiaci kihívásokkal, mivel intézkedései nem terjednek ki az álláskeresési járadékok időtartamának meghosszabbítására;
 • ez a helyzet a szociális segélyek megfelelőségével kapcsolatos kihívások esetében is, mivel a terv beavatkozását a leghátrányosabb helyzetű települések lakosait célozzák;
 • a terv nem tartalmaz intézkedéseket sem a szolgáltatási versennyel és az üzleti tranzakciók szisztematikus versenyellenőrzésével, sem a vállalkozások digitalizációjával kapcsolatban, amellyel azonban az uniós kohéziós politika keretében megfelelően foglalkoznak.

Az értékelés az egyes fejezetek végén minden alkalommal “A” minősítésű.

”Figyelembe véve a Magyarország helyreállítási és rezielienciaépítési tervében foglalt valamennyi komponens minőségi értékelését, egyéni súlyát (fontosság, relevancia, pénzügyi allokáció) és kölcsönhatásait, megállapítható, hogy a reformok és közberuházások végrehajtására vonatkozóan a tervben meghatározott intézkedések közepes mértékben koherensek. Mindez “A” minősítést indokolna az RRF-rendelet V. mellékletének 2.11. pontjában foglalt értékelési kritérium tekintetében.”

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2021/241 RENDELETE

(2021. február 12.)

a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz létrehozásáról

V . melléklet, 2.11.   A helyreállítási és rezilienciaépítési terv olyan intézkedéseket tartalmaz a reformok és a közberuházási projektek végrehajtására vonatkozóan, amelyek koherens intézkedéseket jelentenek.

Az e kritérium szerinti értékelés során a Bizottság a következő elemeket veszi figyelembe:

Alkalmazási kör

a helyreállítási és rezilienciaépítési terv olyan intézkedéseket tartalmaz, amelyek hozzájárulnak egymás hatásainak megerősítéséhez;

vagy

a helyreállítási és rezilienciaépítési terv olyan intézkedéseket tartalmaz, amelyek kiegészítik egymást.

Minősítés

A –

nagymértékben

B –

mérsékelten

C –

kismértékben