Mit jelent a gyakorlatban az Ellenállóképességi és Helyreállítási Terv elfogadása

Mindenekelőtt a tegnapi bejelentés még nem jelent elfogadást, hiszen a Bizottság csupán ajánlja a Tanácsnak az elfogadást, de mivel a Bizottságban ugyanúgy a tagállamok képviseltetik magukat, mint a Tanácsban, ezért nem várható, hogy az ajánlástól eltérő döntés születne.

Magyarországon kívül Lengyelország, Bulgária, Írország, Svédország és Finnország nem részesült még RRF-forrásból.

Magyarország a tegnapi döntéssel az eredetileg tervezett 7,1 Mrd. helyett 5,8 Mrd. euró, azaz összesen 2.294 milliárd forintnyi forráshoz juthat hozzá a végleges döntést követően.

A helyreállítási és ellenállóképességi terv nyolc komponenséből hétnek a felhívásai már elérhetőek – igaz, ezek egy része még ez év elején, a múlt év végén került rögzítésre, ezért a beadási határidők nem mindenhol értelmezhetőek. A hetedik – „G” komponens – átállás a körforgásos gazdaságra, benne olyan beruházások, mint a Hulladékgazdálkodási infrastruktúra fejlesztése, az Intelligens, innovatív és fenntartható ipar és másodnyersanyag piac erősítése – jelenleg nem tartalmaz felhívásokat.

A most hozzáférhető összesen huszonnyolc (plusz hat technikai) felhívásból mindössze három és fél, amely nem kiemelt kiválasztási eljárásrend keretében lesz beadható (tehát konkrétan megnevezett kedvezményezettre lesz kiírva), ezek:

 

RRF-1.1.2-21 Bölcsődei nevelés fejlesztése

Keretösszeg: 53.198.686.293,-
Támogatás célja: Új bölcsődei ellátást nyújtó férőhelyek létrehozása
Beadási időszakok: 2021.11.12- 2022.01.05.; 2022.02.01. – 2022.02.28. (ezek nyilván változni fognak)
Támogatást igénylők köre: legalább 3.000 fő lakosságú települések

 • helyi önkormányzatai és társulása
 • országos- és helyi nemzetiségi önkormányzatai és társulásai
 • egyházi jogi személyek

RRF-2.1.2-21 Gyakorlatorientált felsőfokú képzések infrastrukturális- és készségfejlesztése

Keretösszeg: 81.475.951.250,-
Támogatás célja: felsőoktatási intézmények gyakorlatorientált képzésének infrastrukturális- és készségfejlesztésének támogatása (A, B, C, D-komponens)
Beadási határidő: 2022.02.19. (ez is nyilván változni fog)
Támogatást igénylők köre:

 • központi költségvetési szerv
 • bevett egyház elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személye
 • bevett egyház elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személye
 • egyházi szervezet
 • közalapítvány önálló intézménye
 • egyéb alapítvány önálló intézménye
 • egyéb alapítvány
 • egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet
 • egyéb adóalany

RRF-ZBP-006-22 Környezetkímélő, kibocsátásmentes városi, elektromos meghajtású személyszállítási járművek beszerzése és a kapcsolódó töltőinfrastruktúra kiépítése

Keretösszeg: 50.700.000.000,-
Támogatás célja: Elektromos meghajtású autóbusz és a hozzá kapcsolódó töltőinfrastruktúra beszerzése
Beadási határidő: 2022.09.30. (ez megjelenéstől függően akár tartható is.)
Támogatást igénylők köre:

 • 25.000 főt meghaladó lakosságszámú városok önkormányzatai, ezen önkormányzatok közlekedésszervezői, helyi személyszállítási szolgáltatói, a főváros legfeljebb 100 km-es vonzáskörzetének személyszállítási közszolgáltatói, az önkormányzatok, a közlekedésszervezők és a közszolgáltatók konzorciumai, valamint konzorciumi indulás esetén konzorciumi tagként a személyszállítási közszolgáltató alvállalkozói.

(A legfrissebb lakosságszám adatok szerint ez legfeljebb 36 hazai város fent felsorolt szervezeteinek indulását teszi lehetővé e pályázaton.)

 

A feledik pedig az
RRF-2.3.1-21 Nemzeti Laboratórium létrehozása, komplex fejlesztése

Keretösszeg: 71.665.000.000,-
Támogatás célja: Tudományos központok – Nemzeti Laboratóriumok – létrehozása és működtetése (KFI tevékenységek, tudás- és technológiatranszfer támogatása)
Beadási határidő: 2022.01.31. (mivel ez múltbeli határidő, biztosan módosul
Támogatást igénylők köre:

 • Felsőoktatási intézmény,
 • ELKH kutatóintézetei,
 • Egyéb költségvetési kutatóhely,
 • Egyéb költségvetési intézmény (nem oktatási vagy kutatóhely),
 • Vállalkozói kutatóhely,
 • Vállalkozás (nem kutató jellegű),
 • Nonprofit kutatóhely,
 • Egyéb nonprofit szervezet (nem kutató jellegű)

Vállalkozások csak felsőoktatási intézménnyel, vagy egyéb költségvetési intézménnyel konzorciumban indulhatnak!

A többi, kiemelt eljárásrend keretében megvalósuló pályázatnál is számíthatunk piaci érdeklődésre, hiszen például a „Demográfia és köznevelés”, vagy a „Magasan képzett, versenyképes munkaerő” komponensek, de a „Vízgazdálkodás”, vagy az „Egészségügy” komponensek keretében meghirdetésre kerülő pályázatoknál a nyertes úgy az építési, mint az eszközbeszerzési tevékenységeket közbeszerzési eljárás keretében fogja meghirdetni, és elvégezni, így a piacon lévő cégek számára fontos a felkészülés e pályázatokra.

Az RRF-megállapodás aláírására leghamarabb december 12-én kerülhet sor. Ezt követően élesedhetnek – már új beadási határidőkkel – a pályázatok, melyek kiírása és elbírálása természetesen úgy a stadard, mint a kiemelt eljárásrend esetében időt fog igénybe venni.

Így összességében az várható, hogy konkrét kifizetésekre az RRF-ből csak 2023 második felében lesz egyáltalán igény, addigra remélhetőleg a folyósítás is megtörténik.

A további fejleményekről folyamatosan beszámolunk, érdemes lesz követni honlapunkat, valamint Facebook-oldalunkat.