Energiaköltség- és beruházási támogatási program feldolgozóipari KKV-k számára

1. A támogatás célja
A hazai mikro-, kis-, és középvállalkozások likviditási, versenyképességi problémáinak kezelése, a munkahelyek megőrzése az energiaköltségek támogatásával.

Az „A” komponens keretében vissza nem térítendő támogatás igényelhető a 2022 október, 2022 november és 2022 december havi energia-többletköltségre.

A „B” komponens keretében az Energiahatékonysági Beruházás Hitellel finanszírozott beruházás nettó összköltségének maximum 15%-át lehet vissza nem térítendő támogatás formájában elnyerni.

2. Kik nyújthatnak be kérelmet?
Azok a mikro-, kis-, és középvállalkozások emelyek megfelelnek az alábbi feltételeknek:
• fő tevékenységi körük 2021 december 31-től a feldolgozóiparhoz tartozik, vagy
• a 2021-es évben az értékesítés nettó árbevételének legnagyobb része a feldolgozóiparból származott;
• számlával tudják igazolni, hogy a 2021-es évben az energiaköltség elérte a 2021-es értékesítés nettó árbevételének 3%-át;
• a 2021-es év lezárásra és benyújtásra került;
• vállalják, hogy a 2022 III. negyed végi átlagos statisztikai létszámát legalább 90%-ban fenntartja 2023 III. negyedév végéig;
• vállalják, hogy 2024 december 31-ig energiacsökkentő beruházást hajtanak végre;
• rendezett munkaügyi kapcsolatokkal rendelkeznek;
• átlátható szervezetnek minősülnek;
• amennyiben köztulajdonban álló gazdasági társaság, akkor megfelel a takarékos működés követelményének.

Gazdálkodási formakód szerint:
• 113 Korlátolt felelősségű társaság;
• 114 Részvénytársaság;
• 116 Közkereseti társaság;
• 117 Betéti társaság;
• 228 Egyéni cég;
• 231 Egyéni vállalkozás;
• 232 Egyéb önálló vállalkozó.

3. Milyen egyéb feltételekkel pályázhatnak?
• Az energiaköltség-növekmény támogatást („A” komponens) a Magyarország területén székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel és magyar adószámmal rendelkező vállalkozások vehetik igénybe, kizárólag Magyarország területén bejelentett fogyasztási helyeken regisztrált fogyasztáshoz kapcsolódóan.
• Önerő kiegészítési támogatást („B” komponens) igényelhet a Magyarország területén székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel és magyar adószámmal rendelkező vállalkozás azon beruházáshoz kapcsolódóan, amely ezen helyek valamelyikén valósul meg.
• Amennyiben a vállalkozás megfelel a jogosultsági követelményeknek, az még nem jelenti automatikusan a támogatást.
• Beruházási támogatás esetében az energiahatékonysági beruházás saját felelőségre a támogatási kérelem benyújtását követően megkezdhető.
• Támogatási kérelmet csak az a vállalkozás nyújthat be, amely előzetesen regisztrált és megfelelt a jogosultsági követelményeknek.
• Hiánypótlás benyújtására egy alkalommal van lehetőség.
• A vállalkozás az adott teljes hónapra vonatkozó, számlával/számlákkal igazolható gáz- és villamosenergia költségek és fogyasztási adatok, valamint a gáz- és villamosenergia számlaszámainak megadásával igényelhet támogatást.
• Az „A” komponens esetében havonta kell benyújtani a támogatási kérelmet, amely havonta kerül elbírálásra és jóváhagyásra.
• Támogatás csak befizetett számlára, befizetési igazolással igényelhető.
• Lezárt hónap utólag nem módosítható.
• A pályázó egyszerre kizárólag egy teljes hónapra adhat be kérelmet az összes fogyasztási helyére vonatkozóan.
• A számlán szereplő ÁFA nem elszámolható költség.
• A támogatott vállalkozás köteles a támogatáshoz kapcsolódó összes dokumentumot 10 évig megőrizni.

Nem nyújtható támogatás azon támogatást igénylőnek:
• amelyben a helyi önkormányzat vagy az állam legalább 50%-os tulajdonrésszel rendelkezik;
• olyan személy tulajdonában áll, aki támogatói döntéshozó vagy döntéselőkészítő;
• amelynek 60 napot meghaladó adó- vagy köztartozása van;
• amely nem rendelkezik rendezett munkaügyi kapcsolatokkal;
• amellyel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), illetve az elődszervezete az APEH által indított végrehajtási eljárás van folyamatban a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában;
• amely nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül;
• amely jogerős végzéssel csőd – vagy végelszámolás alatt áll;
• amely az Európai Unió szervei által Oroszország Ukrajna elleni agressziójára tekintettel bevezetett egyéb szankciók hatálya alá tartozó vállalkozás;
• „B” komponens esetében nem rendelkezik hatályos támogatói okirattal az energiaköltség-növekmény támogatására vonatkozóan;
• a hatályos Széchenyi Kártya Program Üzletszabályzatában előírtaknak nem felel meg.

4. A támogatás formája, mértéke

Az „A” komponens esetében
Válságtámogatás esetén az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege maximum 500.000,- euró lehet.

Csekély összegű támogatás esetében a vállalkozás nem haladhatja meg a 200.000,- euró összeget.

A „B” komponens esetében
A beruházás hitellel érintett nettó összköltségéhez kapcsolódó maximum 15% igényelhető, ami nem haladhatja meg a maximum 500.000,- eurót.

Csekély összegű támogatás esetében a támogatás nem haladhatja meg a 200.000,- euró összeget.

5. A pályázat beadási határideje
Az „A” komponens esetében a Támogatási kérelmek benyújtására 2022.10.20-tól 2022.12.26-ig van lehetőség, illetve a forrás kimerüléséig.

A „B” komponens esetében a Támogatási kérelmek benyújtására a hitelintézettel való szerződéskötés hatályba lépését követően 2022.12.26-ig, illetve a forrás kimerüléséig van lehetőség.

Mindkét komponens esetében csak az nyújthat be Támogatási kérelmet aki rendelkezik előregisztrációval és megfelelt a jogosultsági ellenőrzésen. A kötelező előregisztráció 2022.10.20-tól 2022.12.15. 19 óráig végezhető el.

6. Biztosíték
Biztosíték nyújtása kötelező. A vállalkozás köteles az összes pénzforgalmi számlájára beszedési megbízást adni, melyet legkésőbb 2022.12.10-ig be kell nyújtania.

7. Mire nyújtható be támogatási igény?

Az „A” komponens esetében:
• a 2021 október, 2021 november és 2021 december havi, illetve 2022 október, 2022 november és 2022 december havi számlával igazolt áram és földgáz számla átlagárak növekményeire a 2022-es évi fogyasztás szorzatával.

A „B” komponens esetében
• A Széchenyi Újraindítási Beruházási Hitel konstrukció keretében a hitellel érintett energiahatékonysági beruházás nettó összköltségének maximum 15%-ra (az önerő részét fogja csökkenteni).

Elszámolható költségek:
• földgázszámla esetén:
o az energiadíj (molekuladíj);
o biztonsági készletezési díj;
o energiahatékonysági díj (EKR);
o rendszerhasználati díj (fix alapdíj + forgalomarányos díj);
o jövedéki adó.
• villamosenergia-számla esetén:
o energiadíj (áramdíj);
o energiahatékonysági díj (EKR);
o rendszerhasználati díj (fix alapdíj + forgalomarányos díj);
o elkülönített pénzeszközök:
 kapcsolt termelésszerkezet-átalakítási díj;
 villamosenergia-ipari kedvezmény;
 kötelező átvéel alá eső villamos energia díja (KÁT);
o jövedéki adó.

*A leírt információk, feltételek tájékoztató jellegűek, minden projekt esetében szükséges a feltételeknek való megfelelés egyedi vizsgálata!