Integrált Településfejlesztési Stratégia – Fertőszentmiklós

Irodánk Fertőszentmiklós várossá nyilvánítása után kapott megbízást a település középtávú stratégiai elképzeléseink tervdokumentumba való foglalásához

Fertőszentmiklóst 2008. július 1-vel várossá nyilvánították. A középtávú stratégiai elképzelések egységes és jól áttekinthető tervdokumentumba való foglalásához a város önkormányzata Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) készítését határozta el.

Első alkalommal 2010-ben kaptunk lehetőséget Fertőszentmiklós Város Integrált
Városfejlesztési Stratégiájának elkészítésére.

Az Integrált Városfejlesztési Stratégia a meglévő fejlesztésekről szóló dokumentumokkal és megvalósíthatósági tanulmányokkal összhangban jelölte ki Fertőszentmiklós város céljait, az ezekhez rendelt fejlesztési irányait, fejlesztési területeit. Az IVS elkészülése számos Európai Uniós pályázati forráshoz való hozzáférés szükséges feltétele is volt, ezért elkészítésekor az önkormányzattal szorosan együttműködve az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium által kiadott Városfejlesztési Kézikönyv ajánlásai szerint jártunk el.

Időközben az Integrált Településfejlesztési Stratégia tartalmi követelményrendszere megváltozott, így ez indokolttá tette a korábbi Stratégia aktualizálását.

2016 év végén ismét megkeresést kaptunk az Önkormányzattól, hogy a korábbi stratégiát frissítsük, dolgozzuk át az aktuális helyzetnek és jogszabályi háttérnek megfelelően.

2017-ben készült el a város Integrált Településfejlesztési Stratégiája (ITS), mely szintén a középtávú városfejlesztési célokat, illetve az ezekhez vezető tervezett fejlesztési beavatkozásokat, azok akcióterületeivel és várható eredményeikkel tartalmazza.

Fertőszentmiklós az ITS elkészítését pályázati forrásból finanszírozta.

A projekt teljes költsége: 3 175 000
Saját forrás: 0
Elnyert támogatás 3 175 000

A projekt során az ügyfélnek nyújtott szolgáltatásaink:

• Stratégia elkészítése – lezárult

A projektben közreműködő munkatársaink:
• Bali-Nagy Gabriella
• Mohácsy Rita