Indul a Magyar Multi Program!

A támogatás célja

A Felhívás célja a kiemelkedő teljesítményű, valamint jelentős növekedési potenciállal rendelkező vagy élvonalbeli technológiák adaptálására alkalmas, innovatív KKV-k, komplex fejlesztésének támogatása. A pályázók köre 4 célcsoportra bontható:

1. Nagy, növekedő vállalkozások

A felhívás célja olyan vállalkozások támogatása, amelyek az elmúlt időszakban jelentős mértékben bővítették nettó értékesítési árbevételüket, export árbevételüket vagy foglalkoztatotti létszámukat. Fontos szempont, hogy ezen vállalkozások a versenytársaikkal szemben értékelhető versenyelőnyt tudjanak felmutatni, amely magában hordozza a jelentősebb külpiaci terjeszkedés lehetőségét vagy a belföldi értékesítési volumen további növelését, elősegítve a hazai előállítású termékek piacra jutását.

2. Növekedésre képes, ígéretes vállalkozások

Olyan vállalkozások, amelyek még nem értek el jelentős növekedést, de növekedési lehetőség előtt állnak, amit vagy a közelmúltban végrehajtott kutatás-fejlesztési projektjük eredményei vetítenek előre vagy olyan kockázati tőkebefektetésben részesültek, aminek segítségével megalapozott üzleti lehetőségeket tudnak kiaknázni.

3. Export bajnokok

Elsősorban nemzetközi piacra termelő, az export területén kiemelten teljesítő vállalkozások, jelentős export-árbevétellel rendelkező vállalkozások, amelyek további fejlődésének elősegítése nagyban hozzájárulhat a hazai kkv-k exporton belüli részarányának növeléséhez és a magyar gazdaság nemzetközi versenyképességének fokozásához.

4. Beszállítók

A felhívás keretében olyan fejlesztések támogatása a cél, amelyek hozzájárulnak a támogatást igénylő vállalkozás beszállítói képességeinek fejlesztéséhez, a beszállítók munkaerő-állományának felkészítéséhez és hatékonyan szolgálják a vállalkozás működésének a piaci kihívásokhoz való igazodását, a megrendelői igényeknek való megfelelést és ezen keresztül akár az értékláncban történő előrelépést. A támogatásban részesülő fejlesztések kiválasztása során előnyt jelent, ha a fejlesztés egy integrátori csoport általi új termék kialakítására vagy új piacra való belépésre, új beszállítói kapcsolatok kialakítására irányul.

2. Kik nyújthatnak be kérelmet?

Támogatási kérelmet nyújthatnak be azok a mikro-, kis- és középvállalkozások, amelyek

 • Rendelkeznek az IFKA által kiállított tanúsítvánnyal;
 • Magyarországon székhellyel, telephellyel, fiókteleppel rendelkeznek;
 • kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, kettős könyvvitelt vezető egyéni vállalkozók és egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.
1. Nagy növekedők esetében:
 • Alkalmazotti létszám (utolsó lezárt üzleti év átlagos statisztikai állományi létszáma) minimum 5 fő volt;
 • rendelkezik legalább 3 lezárt (365 napos) üzleti évvel;
 • Nettó értékesítési árbevétel nagysága a megelőző üzleti évben minimum 100 millió Ft volt;
 • A nettó értékesítési árbevételének átlagos évesített növekedése a 2017-2019 vagy 2018-2020-as üzleti évek vonatkozásában legalább 20% volt vagy
 • Exportértékesítési árbevételének átlagos évesített növekedése a 2017-2019 üzleti vagy a 2018-2020-as évek vonatkozásában legalább 50%, és legutolsó lezárt üzleti évi exportértékesítési árbevétele legalább 50 millió Ft;
2. Növekedésre képes, ígéretes vállalkozások esetében:
 • Alkalmazotti létszám (utolsó lezárt üzleti év átlagos statisztikai állományi létszáma) minimum 5 fő volt;
 • rendelkezik legalább 3 lezárt (365 napos) üzleti évvel;
 • a nettó értékesítési árbevétel nagysága a megelőző üzleti évben minimum 100 millió Ft volt;
 • a támogatási kérelem benyújtását megelőző 3 éven belül kockázati tőkebefektetésben részesült, amelyről az érintett tőkebefektető igazolásával rendelkezik vagy
 • a legutolsó lezárt üzleti évre vonatkozó társasági adóbevallásában legalább a jelen felhívás keretében megvalósítani tervezett projekt elszámolható összköltségének 10%-át kitevő K+F ráfordítás szerepel;

3. Export bajnokok esetében:

 • az alkalmazotti létszám (utolsó lezárt üzleti év átlagos statisztikai állományi létszáma) minimum 5 fő volt;
 • rendelkezik legalább 3 lezárt (365 napos) üzleti évvel;
 • a nettó értékesítési árbevétel nagysága a megelőző üzleti évben minimum 100 millió Ft volt;
 • 2019. vagy 2020. üzleti évre vonatkozó beszámoló szerinti exportértékesítési árbevétel aránya a nettó értékesítési árbevételhez viszonyítva legalább 50%;
4. Beszállítók esetében:
 • Alkalmazotti létszám (utolsó lezárt üzleti év átlagos statisztikai állományi létszáma) minimum 5 fő volt;
 • rendelkezik legalább 3 lezárt (365 napos) üzleti évvel;
 • a nettó értékesítési árbevétel nagysága a megelőző üzleti évben minimum 100 millió Ft volt;
 • a támogatást igénylő KKV legalább a támogatási kérelem benyújtása előtt 30 nappal megkötött együttműködési megállapodással kapcsolódik integrátor vállalkozáshoz.

A támogatást igénylőnek a kritériumok mindegyikének meg kell felelnie.

Gazdálkodási formakód szerint:

 • 113 Korlátolt felelősségű társaság;
 • 114 Részvénytársaság;
 • 116 Közkereseti társaság;
 • 117 Betéti társaság;
 • 131 Ügyvédi iroda;
 • 141 Európai részvénytársaság (SE);
 • 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe;
 • 228 Egyéni cég.

3. Milyen egyéb feltételekkel pályázhatnak?

 • Nem támogatható a Budapest területén megvalósuló fejlesztés.
 • A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet.
 • A megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtási dátumát legalább 60 nappal megelőzően kell bejegyzésre kerülnie, továbbá alkalmasnak kell lennie, illetve a projekt eredményeképpen alkalmassá kell válnia a projekt megvalósítására.
 • A projekt megvalósítására 30 hónap áll rendelkezésre.
 • A felhívás keretében mind termelő, mind szolgáltató ágazatokban megvalósítható.
 • A Közép- Magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés csak a mellékelt településlistában szereplő településeken, illetve Piliscsaba és Pilisjászfalu településen lehetséges.
 • A projekt keretében csak a mellékelt listán szereplő TESZOR szám alá tartozó szoftverek kerülhetnek beszerzésre.
 • Vállalatirányítási rendszer bevezetése esetében a következő funkciók támogatottak:
  o Vállalati CRM, értékesítési terület funkcionális specifikáció;
  o Humán erőforrás menedzsment és bérszámfejtés funkcionális specifikáció;
  o Kontrolling és döntéstámogatás funkcionális specifikáció;
  o Beszerzési, logisztikai terület funkcionális specifikáció;
  o Gyártásirányítási rendszer funkcionális terület;
  o Táv- és csoportmunka támogatás funkcionális specifikáció;
  o Pénzügyi, számviteli terület funkcionális specifikáció;
  o Internetes értékesítés (vállalati webáruház) funkcionális specifikáció;
  o Online marketinget támogató megoldás funkcionális specifikáció;
  o Munkafolyamat-irányítási rendszer (WF) funkcionális specifikáció;
  o Elektronikus iratkezelési rendszer funkcionális specifikáció;
  o Adott funkcionális területhez kapcsolódó MI alapú adatbányász megoldással támogatott specializált alkalmazás funkcionális specifikáció;
  o Adott funkcionális területhez kapcsolódó Távoli IT üzemeltetést támogató rendszer funkcionális specifikáció;
  o Online (elektronikus) fizetési területhez kapcsolódó funkció.
 • A projekt költségvetését a piaci árakhoz igazodóan, reális és takarékos módon kell összeállítani.
 • Támogatási kérelmet kizárólag az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. által kiállított tanúsítvánnyal rendelkezők nyújthatnak be.
 • A beszerezni kívánt eszközöknek meg kell felelnie a vonatkozó európai irányelveknek, szabványoknak, illetve az azokat harmonizáló magyar rendeleteknek, szabványoknak, környezetvédelmi előírásoknak.
 • A projektben beszerzett eszközöket az érintett eszközök kereskedelmi forgalmával üzletszerűen foglalkozó, kereskedőnek, vagy gyártónak minősülő szállítótól kell vásárolni.
 • Amennyiben a projekt megvalósítása tartalmaz ingatlan beruházást, úgy a tulajdonostársak hozzájárulása szükséges.
 • Tanácsadás kizárólag a https://vali.ifka.hu/hu/experts weboldalon közzétett listán szereplő, az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. által nyílt, átlátható és megkülönböztetésmentes módon kiválasztott, minősített szolgáltatóktól vehető igénybe.
 • Kizárólag az alábbi szolgáltatástípusok vehetők igénybe:
  o Műszaki-, termék- és szolgáltatásfejlesztés:
  – Gyártásoptimalizáláshoz és automatizáláshoz kapcsolódó tanácsadás, beleértve
  • termeléstervezési és -szervezési tanácsadás és kiszolgáló (informatikai) rendszerekhez (pl. MES, SCADA) kapcsolódó tanácsadás (beleértve digitális gyártástechnikák alkalmazásához, a gyártóberendezések termelésirányítási informatikai rendszerbe kötéséhez, a gyártási hatékonyság intelligens növeléséhez, optimalizáláshoz kapcsolódó tanácsadás);
  • gyártási műveletek, (rész)folyamatok felülvizsgálata, optimalizálása, automatizálási lehetőségek feltérképezése (beleértve „okos” gyártóeszközök, gyártóberendezések
  alkalmazásához, valamint a már meglévő gyártóeszközök, gyártóberendezések „okosítása” tevékenységhez kapcsolódó tanácsadás);
  – Intelligens termelésirányításhoz és vállalatirányításhoz kapcsolódó tanácsadás, beleértve
  • meglévő vállalati informatikai rendszerek integrálása vállalatirányítási rendszerbe, új vállalatirányítási rendszer kiépítésével kapcsolatos tanácsadás;
  • on-line integráltság elősegítéséhez (pl. VMI, CRP készletmenedzsment vagy EDI adatátviteli rendszer, online értékesítési informatikai rendszerek) kapcsolódó tanácsadás;
  – Logisztikai folyamatok optimalizálása, ellátásilánc-menedzsmenttel kapcsolatos tanácsadás;
  – Információbiztonsági, adatvédelmi, illetve kiber-biztonsági tanácsadás;
  – Alkalmazott tudástranszfer és termék/szolgáltatás fejlesztéstervezés, beleértve
  • tudományos, technológiai, üzleti és egyéb, vonatkozó ismeretek és szakértelem gyakorlati alkalmazása és beépítése a vállalati folyamatokba, új vagy fejlesztett termékek vagy
  szolgáltatások meghatározása, megtervezése, kidolgozása, illetve dokumentálása céljából;
  • új vagy meglévő termék és/vagy szolgáltatás piaci igények és műszaki trendek alapján történő (tovább)fejlesztéséhez kapcsolódó tanácsadás;
  – Minőség-, környezet-, munkavédelem-, adatbiztonság- és egyéb irányítási rendszerek bevezetéséhez és fejlesztéséhez kapcsolódó tanácsadás.
  o Márka- és arculatépítés:
  – Marketing tanácsadás és márkaépítés, beleértve
  • marketing koncepció kialakítása;
  • marketing eszközök és értékesítési csatornák meghatározása;
  • márka-, és image építés tevékenységekhez és folyamatokhoz kapcsolódó tanácsadás;
  • szolgáltatás- és termék árképzéshez kapcsolódó tanácsadás;
  • versenytárs- és piacelemzés, termékpozícionálás;
  – Arculati és grafikai tervezés;
  – Vásárlásösztönzési eszközök meghatározása.
  o Stratégiai és vállalati pénzügyi tanácsadás:
  – Stratégiai és üzleti tervezés, beleértve:
  • vállalati stratégiaalkotás, illetve felülvizsgálat és kapcsolódó tervezési folyamatok fejlesztése;
  • üzleti terv készítése, üzleti modellezés;
  • kockázati tanácsadás;
  • a szervezet üzleti tervével összhangban fejlesztési javaslatok kidolgozása, vonatkozó megvalósíthatósági számításokkal és részletes kapacitástervezéssel
  – Vállalati pénzügyi tanácsadás, beleértve:
  • pénzügyi átvilágítás és kockázatelemzés;
  • tőkeszerkezet elemzés (pl.: saját tőke megtérülése, tőkeemelés és bevonás, kockázati tőke lehetőség) és tőkebevonáshoz kapcsolódó tanácsadás;
  • finanszírozási tanácsadás (pl.: likviditástervezés, forgóeszköz finanszírozás, forrás optimalizáció, banki restrukturálás);
  • költség- és eszközszerkezet optimalizálás;
  • pénzügyi, illetve hatékonysági mutatók összehasonlításán alapuló vállalati működési hatékonyságjavítás;
  • a cégstruktúrát érintő átalakítások pénzügyi hatásainak, lehetőségeinek elemzése;
  • hitelfelvétel előkészítése, vonatkozó értékelések elkészítése;
  • beruházások, befektetések előkészítéséhez szükséges elemzések és értékelések kidolgozása, megtérülési számítások elvégzése;
  • kontrolling rendszerek bevezetéséhez kapcsolódó tanácsadás;
  • vállalati vagyon (ingatlan) és eszközkezelés optimalizációjához kapcsolódó tanácsadás.
  o Szervezet-, folyamat- és menedzsmentfejlesztés
  – Szervezeti struktúra és tevékenységek/folyamatok optimalizálása, beleértve
  • szervezeti struktúra elemzése, kialakítása, optimalizálása;
  • a szervezeti tevékenységek és folyamatok elemzése, optimalizálása, kiszervezési lehetőségek vizsgálata;
  • a szervezet tevékenysége alapján a belső szabályzatok, kontrollok, munkafolyamatok, munkakörök kidolgozása, átalakítása, átszervezése, racionalizálása, személyügyi politika
  átalakítása, fejlesztése, vállalati HR fejlesztése, döntési és hozzáférési szintek meghatározása;
  • szervezeti modell átalakítása, szakterületi célok meghatározása, a szakterületek közötti együttműködés módjainak optimalizálása meghatározása;
  • üzletmenet-folytonosági tanácsadás;
  – A szervezet digitális transzformációjának elősegítésével kapcsolatos tanácsadás;
  – Munkavállalói értékelési rendszerek (pl.: elkötelezettségi-, elégedettségi-, teljesítmény értékelési rendszerek) kialakítása.
  • Képzésre vonatkozó elvárások:
  o A képzések elszámolható költsége képzésben résztvevőnként nem haladhatja meg az előírt költségeket;
  o Képzés kizárólag a https://vali.ifka.hu honlapon regisztrált szolgáltatóktól vehető igénybe, a következő témakörökben: szakmai képzés, részszakma, egyéb szakma-specifikus ismeret; IKT; kompetenciaképzés; nyelvi.
  o Az adott képzésre vonatkozó engedélynek a képzést lefolytató intézménynél legkésőbb a képzés megkezdésének időpontjában rendelkezésre kell állnia. Az engedély a megvalósítás és a fenntartás időszakában bármikor bekérhető, illetve helyszíni ellenőrzés során ellenőrzésre kerülhet.
  o A felhívás keretében támogatott valamennyi képzés minimum időtartama 16 óra, maximum 500 óra;
  o Egy résztvevő több képzésben vehet részt, azonban legfeljebb 2 képzési terület választható;
  o A képzésben résztvevők maximális létszáma legfeljebb a támogatást igénylő legutolsó, lezárt üzleti évre vonatkozó átlagos statisztikai állományi létszáma lehet;
  o Jelen felhívás keretében online képzések igénybevétele is támogatható;
  • Ingatlanberuházás esetében:
  o ingatlan építés és ingatlan bővítés esetén nem haladhatja meg a nettó 423.500,-Ft/nm fajlagos költséget;
  o ingatlan átalakítás esetén nem haladhatja meg a nettó 340.625,- Ft/nm fajlagos költséget;
  o az ingatlan korszerűsítés költsége nem haladhatja meg az alábbi fajlagos költségeket:
  – polisztirolhab lemez (minimum vastagság: 150 mm) 10.406 Ft/nm vízszintes szigetelés esetében, 14.036 Ft/nm függőleges szigetelés esetében;
  – szendvicspanel (minimum vastagság: 100 mm) 16.900 Ft/nm vízszintes szigetelés esetében, 30.250 Ft/nm függőleges szigetelés esetében;
  – kőzetgyapot hőszigetelő lemez (minimum vastagság: 130 mm) 10.164 Ft/nm vízszintes szigetelés esetében, 13.431 Ft/nm függőleges szigetelés esetében.

Nem nyújtható támogatás azon támogatást igénylőnek:

 • amely olyan projektet kíván megvalósítani, amelynek tartalma a Felhívásban megfogalmazott célokkal nincs összhangban;
 • amelynek a saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján negatív;
 • akinek, vagy amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent;
 • amellyel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), illetve az elődszervezete az APEH által indított végrehajtási eljárás van folyamatban a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában;
 • amelynek fejlesztési igénye a TEÁOR’08 01.11-09.90; 10.11-11.07, 12.00, 19.10-20, 24.10, 30.11-12, 58.2, 61, 62 és 63.1 kód szerinti tevékenységekkel kapcsolatos beruházásokra irányul;
 • amely vállalkozás mezőgazdasági termelőnek minősül;
 • amely vállalkozás támogatási kérelmében bemutatott projekt megvalósítása kiemelkedően jelentős kockázatot hordoz;
 • amelynek fejlesztési igénye a dohány és dohánytermékek gyártásával, feldolgozásával és forgalomba hozatalával kapcsolatos beruházásokra irányul;
 • amelynek fejlesztési igénye szálláshely és/vagy fürdőfejlesztésre irányul;
 • amely nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül;
 • amely azt elsődleges mezőgazdasági termeléshez használja fel;
 • azon támogatást igénylő részére, amely azt mezőgazdasági termékek feldolgozásához vagy forgalmazásához használja fel;
 • épületenergetikai fejlesztéshez, amennyiben az ingatlan hasznosítása
  során lakás/lakhatás célú fejlesztés valósulna meg;
 • nem támogatható a jövedelemszerzésre irányuló napelemes rendszerek telepítése;
 • nem nyújtható támogatás napelemes rendszer telepítéséhez, amennyiben a napelem pala fedésű tetőszerkezeten kerülne elhelyezésre;
 • amely vállalkozás, vagy amelynek a 651/2014/EU rendelet 1. számú melléklete alapján meghatározott partner vagy kapcsolt vállalkozásnak minősül;
 • amely vállalkozás a GINOP-1.2.7-19, GINOP-1.2.7-20, GINOP Plusz-1.2.1-21, GINOP Plusz-1.2.2-21, GINOP Plusz-2.1.1-21 vagy GINOP Plusz-1.3.1-21 kódszámú felhívások keretében korábban támogatásban részesült projektjének záró kifizetési igénylését nem nyújtotta be;
 • aki nem éri el a minimális 50 pontot.
4. A támogatás formája, mértéke

Az igényelhető visszatérítendő támogatás összege: minimum 100.000.000,- Ft, maximum 2.500.000.000,- Ft lehet.
A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 30-50%-a lehet, a Regionális beruházási térkép alapján.
A támogatás visszatérítendő támogatás, mely adott feltételek teljesítése esetén vissza nem térítendő támogatássá módosulhat.

A támogatást igénylő vállalja, hogy a kapott visszatérítendő (kamatmentes) támogatást – figyelembe véve a projekt fizikai befejezését követő első lezárt üzleti év végén lefolytatott eredményességmérést – annak arányos részét a visszafizetési arányról szóló, az 1. Projekt Fenntartási Jelentés elfogadásával egyidejűleg kapott tájékoztatás alapján az 1. Projekt Fenntartási Jelentés jóváhagyásáról szóló tájékoztatás kedvezményezett általi kézhezvételét követő 18. hónap utolsó napjáig visszafizeti. A visszafizetés vonatkozásában lehetőség van legfeljebb 4 részletben történő előtörlesztésre.

Az előleg mértéke a megítélt visszatérítendő támogatás 100%-a, de legfeljebb 2.550 millió Ft.

6. Mire nyújtható be támogatási igény?

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenység:

 • Technológiafejlesztés eredményező új eszközök beszerzése;

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő infrastrukturális és ingatlan beruházás (a projekt elszámolható összköltségének maximum 70%-át érheti el);
 • Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele: előre rögzített szolgáltatói listán szereplő, nyílt kiválasztáson, valamint részletes szakmai előminősítésen átesett szolgáltatóktól igénybe vett szolgáltatástípusok (maximum a projekt elszámolható összköltségének 10%-át érheti el);
 • Képzési szolgáltatások igénybe vétele: a vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók magasabb szintű munkavégzését elősegítő képzés (összesen legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 10%-át, de maximum 5 millió Ft-ot érheti el);
 • Eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzése (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 10%-át érheti el)
 • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági folyamatok és az üzemi/üzleti építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával ((legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 40%-át, de maximum 300 millió Ft-ot érheti el);
 • Külpiaci megjelenés (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 10%-át, de maximum 50 millió Ft-ot érheti el);
 • Kísérleti-fejlesztés (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 25%-át, de maximum 300 millió Ft-ot érheti el);
 • Iparjogvédelmi oltalomszerzés;
 • Minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsítványok megszerzése;
 • Projekt-előkészítés;
 • Információs technológia-fejlesztés (beleértve az üzleti felhőszolgáltatások igénybevételét) legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 30%-át érheti el.

A projekt keretében legalább 1 db önállóan nem támogatható tevékenység megvalósítása szükséges a kötelezően megvalósítandó tevékenység mellé.

Bővebb információért kérjük írjon levelet a projekt@hcpf.hu e-mail címre, vagy hívja a +36 (30) 6497915 telefonszámon irodánkat!

*A leírt információk, feltételek tájékoztató jellegűek, minden vállalkozás, illetve projekt esetében szükséges a feltételeknek való megfelelés egyedi vizsgálata!