Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései

Pályázati kódszám: 
VP6-7.2.1.4-17
Pályázat célja: 

A felhívás célja azon tanyák infrastrukturális ellátottságának fejlesztése, amelyek villamos energia, vízellátási rendszere, vagy szennyvíz kezelése elavult, illetve nem megfelelően, vagy nem került kiépítésre. A felhívás keretében a tanyákon élő népesség életminősége és a vidék népességmegtartó képességének javulása várható.<?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Benyújtási határidő: 
2019.04.01.
Pályázat státusza: 
Aktív
Támogatás formája: 
Vissza nem térítendő
Támogatás mértéke: 
50-95%
Támogatás összege: 
6 200 000 - 50 000 000
Előleg: 
50%
Feltételek, kizáró okok: 

Kik pályázhatnak?<?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

A Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvény 1/1 mellékletében nem szereplő tanyás településeken élők, gazdálkodók:

 • 1. célterület esetében:
  • Azon 18. életévét betöltött, cselekvőképes személy, aki:
   • a támogatási kérelem benyújtását megelőző év január 1-től életvitelszerűen tanyán, mint lakóhelyén, vagy a lakóhelyével azonos településhez tartozó tanyán, mint tartózkodási helyén él (a lakcímkártya és a személyazonosító igazolvány másolatával kell igazolni, mely a kérelemhez csatolandó);
   • a tanya a körzeti földhivatali nyilvántartás szerint a saját, vagy közeli hozzátartozója tulajdonában van.
 • 2. célterület esetében:
  • A 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól (továbbiakban: Mötv.) 3. § (2) bekezdése szerinti települési önkormányzatok, amelyek a fejlesztés helye szerinti tanyás térségen belül helyezkednek el.  
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.
Támogatható tevékenységek: 

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek<?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:

 

Mindkét célterület esetében (legalább egy tevékenység kötelezően választható):

a)      háztartási léptékű szigetüzemű, vagy hálózatra kapcsolt villamos energia rendszer kiépítése:

 • villamosenergia-ellátást biztosító fejlesztés, beleértve a megújuló energiával történő fejlesztést.

b)      háztartási léptékű ivóvízellátást szolgáló rendszer kiépítése:

 • kútfúrás;
 • vízbeszerző, vízkezelő, víztározó, vízelosztó, víztisztító létesítmények és felépítményei, mely nem haladja meg a napi 50 személy vízellátását;
 • háztartási törpe-vízmű.

c)      háztartási léptékű szennyvízkezelést, -tisztítást szolgáló rendszer kiépítése:

 • egyedi szennyvízkezelő berendezéssel.

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • 2. célterület esetében:
  • generátor beszerzése
 • Mindkét célterület:
  • a) pontja esetében:
   • Már meglévő vezetékhálózat rekonstrukciója;
  • b) pontja esetében:
   • Épületen belüli vízvezeték rendszer felújítása, kiépítése;
  • c) pontja esetében:
   • A projekt megvalósításával közvetlenül érintett, a beruházás során sérült közúthálózati sáv, járda, kapubejáró, parkoló felület eredetivel funkcionálisan megegyező (szélesség, teherbírás, stb.) helyreállítása, szakmai indokoltság alapján;
   • Próbaüzem;
   • Az üzemeltetéssel kapcsolatos szemléletformálás, üzemelő berendezések bemutatóján részvétel, amennyiben releváns;
  • Az a), b) és c) pont esetében egyaránt:
   • Projektmenedzsment;
   • A támogatásból létrehozandó létesítmények kiépítéséhez és megközelítéséhez elengedhetetlenül szükséges és indokolt beruházások megvalósítása;
   • Előkészítési tevékenységek (pl. kötelezően előírt előzetes tanulmányok, engedélyezési-, műszaki-, tender és kiviteli tervek készítése, illetékek, hatósági díjak);
   • Monitoring rendszer kiépítése (amennyiben jogszabályi előírás alapján kötelező);
   • A fejlesztéshez elengedhetetlenül szükséges berendezések elhelyezésére szolgáló helyiség kialakítása már meglévő épület bővítése, átalakítása által.