Mikro-, kis- és középvállalkozások eszközberuházásainak támogatása Pest megyében

Pályázati kódszám: 
PM_KKVESZKOZ_2018
Pályázat célja: 
A pályázat célja a vállalkozások növekedési és foglalkoztatottsági potenciáljának javítása, gazdasági teljesítményének segítése.
Benyújtási határidő: 
2019.03.21.
Pályázat státusza: 
Aktív
Támogatás formája: 
Vissza nem térítendő
Támogatás mértéke: 
10-55%
Támogatás összege: 
10 000 000 - 300 000 000
Előleg: 
25%
Feltételek, kizáró okok: 

A projekt területi korlátozása
Közép- magyarországi régió területén megvalósuló projekt támogatható. (Budapest nem támogatható)

Támogatást igénylők köre

 • mikro-,kis vagy középvállalkozások
 • 365 napot meghaladó időtartam óta Pest megyei székhellyel rendelkezik
 • Pest megye területén valósítja meg a fejlesztését

Gazdálkodási formakód szerint

 • 113 Korlátolt felelősségű társaság
 • 114 Részvénytársaság
Támogatható tevékenységek: 

Önállóan támogatható tevékenységek
I, Eszközök beszerzése

 • kisléptékű fejlesztés esetén: min. 1 db - max. 10 db
 • nagyléptékű fejlesztés esetén: : min. 1 db – max. 5 db

Új eszköz beszerzése, mely vállalkozás 1. számú melléklet szerinti főtevékenységhez, vagy az 1. melléklet szerinti főtevékenységet végző vállalkozás ettől eltérő 1. melléklet szerinti melléktevékenységéhez illeszkedik és a vállalkozás főtevékenysége, vagy támogatási igény alapjául szolgáló melléktevékenysége keretében létrehozott termék vagy szolgáltatás előállításához tényegesen szükséges, és amely besorolható a 2. számú melléketlenben szereplő tételes VTSZ kódok valamelyike alá.

Önállóan nem támogatható tevékenységek

 • Az új eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how
 • Információs technológia-fejlesztés, új informatikai eszközök és a 3. mellékleteben szereplő tételes TESZOR lista valamely kódja alá tartozó szoftverek beszerzése a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 10% erejéig.

Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek

 • a) Nyilvánosság biztosítása
 • b) közbeszerzési eljárások lefolytatás (költségei kizárólag de minimis jogcímen elszámolhatóak)
Kötelező vállalások: 
Az éves nettó árbevétel növekedés minimumértéke vagy a támogatási összegnek megfelelő összeg, vagy a támogatás igénylésének éve előtti utolsó, lezárt üzleti év éves nettó árbevételének 5%-a a fenntartási időszak átlagában.
Leírás: 

Megjelent a Pest megyei kkv-kat támogató eszközbeszerzési pályázat!