Kulturális intézmények tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései

Pályázati kódszám: 
EFOP-4.1.7-16
Pályázat célja: 

Az egész életen át tartó tanulást támogató tevékenységek, szolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése érdekében a nem formális és informális tanulási alkalmak, képzések, programok és szolgáltatások lebonyolításhoz szükséges kulturális (közművelődési, könyvtári, múzeumi, levéltári) infrastruktúra fejlesztését, továbbá a tanulási, kreatív és szolgáltató terek kialakítását, infrastruktúra bővítését (pl.kreatív házak, zenei próbatermek, mozgókép-pedagógiai foglalkozásra alkalmas helyiségek, oktatóterek, oktatópontok, tanulmánytárak, látványraktárak) kialakítását lehet támogatni.

Benyújtási határidő: 
2019.03.31.
Pályázat státusza: 
Felfüggesztett
Támogatás formája: 
Vissza nem térítendő
Támogatás mértéke: 
100%
Támogatás összege: 
5 000 000 - 120 000 000
Előleg: 
50-100%
Területi korlátozások: 
 • Dél-Dunántúl
 • Nyugat-Dunántúl
 • Dél-Alföld
 • Észak-Alföld
 • Közép-Dunántúl
 • Észak-Magyarország
Feltételek, kizáró okok: 
1.        Kik pályázhatnak?<?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />   Alapfeladatai keretében múzeumi és/vagy könyvtári és/vagy levéltári és/vagy közművelődési feladatokat, is ellátó intézmények.
 • 312 Központi költségvetési szerv
 • 321 Helyi önkormányzat
 • 322 Helyi önkormányzati költségvetési szerv
 • 325 Önkormányzati hivatal (költségvetési szerv)
 • 327 Helyi önkormányzatok társulása
 • 328 Területfejlesztési önkormányzati társulás
 • 342 Köztestületi költségvetési szerv
 • 352 Országos nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv
 • 371 Helyi nemzetiségi önkormányzat
 • 372 Helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv
 • 381 Költségvetési rend szerint gazdálkodó, központi költségvetési körbe tartozó szerv
 • 382 Költségvetési rend szerint gazdálkodó, önkormányzati költségvetési körbe tartozó szerv
 • 529 Egyéb egyesület
 • 551 Bevett egyház
 • 552 Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy
 • 555 Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy
 • 559 Egyéb egyházi szervezet
 • 561 Közalapítvány
 • 562 Közalapítvány önálló intézménye
 • 563 Egyéb alapítvány önálló intézménye
 • 569 Egyéb alapítvány
 • 572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság
 • 573 Nonprofit részvénytársaság                                                                           
 • 575 Nonprofit közkereseti társaság
 • 576 Nonprofit betéti társaság
 • 599 Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet
 • 736 Közhasznú társaság
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

 

2.        Milyen feltételekkel pályázhatnak?   A projekt megvalósulásának helyszínei Magyarország kevésbé fejlett régiói.  A tanulmánytár fejlesztés csak a múzeum, illetve közérdekű muzeális gyűjtemény besorolású muzeális intézmények esetében támogatott
Támogatható tevékenységek: 

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek

<?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 

Közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer részére;

Az alább felsorolt tevékenységek közül az 1-4 tevékenységtípusok közül egy tevékenységtípus
megvalósítása engedélyezett:

1.      tevékenységtípus: Tanulási, képzési, továbbá szakköri-, csoport- és klubhelyiség kialakítása;

2.      tevékenységtípus: Regionális szerepű népi kézműves alkotóház kialakítása;

3.      tevékenységtípus: Regionális szerepű könnyűzenei képző- és tehetséggondozó központ kialakítása;

4.      tevékenységtípus: Zenei próbatermek kialakítása;

 

Választható önállóan támogatható tevékenységek

·         5. tevékenységtípus: Szoftverbeszerzés és IKT eszközök beszerzése;

·         6. tevékenységtípus: Nagy- és kisértékű tárgyi eszközök, bútorok készíttetése és beszerzése;

 

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek

 • Projekt előkészítés;
  • Szükséglet- és igényfelmérés;
  • Szakmai terv elkészítése;
  • Eszközspecifikáció elkészítése;
  • Közbeszerzési eljárások lefolytatása;
  • Nem engedélyköteles tevékenység esetén építésügyi hatósági igazolás beszerzése;
  • A projekt keretében megvalósítandó beruházás (beleértve az eszközbeszerzésre irányuló beruházást is) beszerzésével kapcsolatos tevékenységek, specifikációk elkészítése, tervek, látványtervek elkészítése.
 • Projektmenedzsment;
 • Könyvvizsgálat;
 • Horizontális követelmények;
 • Kötelező tájékoztatás, nyilvánosság
Kötelező vállalások: 
Jelen felhívás esetében nem releváns.
Leírás: 
.