A Köznevelés esélyteremtő szerepének erősítése

Pályázati kódszám: 
EFOP-3.1.6-16
Pályázat célja: 

Jelen felhívás célja a súlyos és halmozottan fogyatékos gyermekeket ellátó intézmények szakmai fejlesztésének támogatása, a családok kompetenciáinak erősítése, a társadalmi elfogadás elősegítése, valamint a pedagógiai szakszolgálati intézmények és utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózatok fejlesztése.<?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

Részcélok:

 • a súlyos és halmozottan fogyatékos gyermekeket ellátó intézmények szakmai fejlesztése;
 • a minőségi pedagógiai szakszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, a szakszolgálati ellátásban tapasztalható területi egyenlőtlenségek csökkentése;
 • az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat szakmai fejlesztése.
Benyújtási határidő: 
2019.03.06.
Pályázat státusza: 
Felfüggesztett
Támogatás formája: 
Vissza nem térítendő
Támogatás mértéke: 
100%
Támogatás összege: 
20 000 000 - 500 000 000
Előleg: 
50-100%
Területi korlátozások: 
 • Észak-Alföld
 • Közép-Dunántúl
 • Nyugat-Dunántúl
 • Észak-Magyarország
 • Dél-Alföld
 • Dél-Dunántúl
Feltételek, kizáró okok: 

Kik pályázhatnak?<?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

Állami és nem állami intézményfenntartók:

 • Központi költségvetési szerv - GFO 312;
 • Bevett egyház – GFO 551;
 • Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy – GFO 552;
 • Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy – GFO 555;
 • Egyházi szervezet technikai kód – GFO 559;
 • Vallási tevékenységet végző szervezet – GFO 525;
 • Egyéb alapítvány önálló intézménye – GFO 563;
 • Egyéb alapítvány - GFO 569;
 • Egyéb egyesület – GFO 529;
 • Nonprofit korlátolt felelősségű társaság – GFO 572.

Jelen felhívás keretében egy fenntartó egy támogatási kérelmet nyújthat be, egy támogatási kérelmen belül a projekt több feladatellátási hely fejlesztésére irányulhat, valamint a felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.


Milyen feltételekkel pályázhatnak?

A fejlesztés az alábbi köznevelési intézményeket érintheti:

 • gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény;
 • pedagógiai szakszolgálati intézmény;
 • egységes gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai módszertani intézmény (EGYMI).

A fejlesztéssel érintett:

 • gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény esetében a projekt kizárólag a súlyos és halmozottan fogyatékos gyermekek, tanulók fejlesztő nevelés-oktatását végző intézményegység;
 • az EGYMI esetében a projekt kizárólag a súlyos és halmozottan fogyatékos gyermekek, tanulók fejlesztő nevelés-oktatását végző intézményegység, a pedagógiai szakszolgálati feladatokat ellátó intézményegység, illetve az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózatot fenntartó intézményegység;
 • pedagógiai szakszolgálati intézmény esetében a projekt kizárólag pedagógiai szakszolgálati tevékenységet ellátó intézményegység

fejlesztésére terjedhet ki.

Támogatható tevékenységek: 

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek<?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

Önállóan támogatható tevékenységek:

 • A súlyos és halmozottan fogyatékos gyermekeket ellátó intézmények szakmai fejlesztése részcélhoz kapcsolódó tevékenységcsoport – az a) modulból legalább négy tevékenység, a b) és c) modulból minden tevékenység megvalósítása kötelező.

a)      Az intézmények szakmai megújulásának támogatása;

b)      A minőségi szolgáltatás nyújtásához szükséges eszközök biztosítása;

c)      A súlyos és halmozottan fogyatékos gyermekek társadalmi elfogadásának elősegítése.

 • A minőségi pedagógiai szakszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, a szakszolgálati ellátásban tapasztalható területi egyenlőtlenségek csökkentése részcélhoz kapcsolódó tevékenységcsoport – az a), b), c) modulból egyaránt egy-egy tevékenység választása kötelező!

a)      A pedagógiai szakszolgálati tevékenységek szakmai megújulásának támogatása;

b)      A minőségi szakszolgálati feladatok ellátásához szükséges eszközök biztosítása, a szakszolgálati infrastruktúra fejlesztése;

c)      Az ellátásra szoruló gyermekek, tanulók előmenetelének támogatása, speciális helyzetükből fakadó hátrányok kompenzálása;

 • Az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat szakmai fejlesztése részcélhoz kapcsolódó tevékenységcsoport – az a), b) modulból egyaránt egy-egy tevékenység választása kötelező!

a)      Az integrált nevelési formák minőségi továbbfejlesztése, a társadalmi és oktatási inklúzió elősegítése;

b)      A minőségi szolgáltatás nyújtásához szükséges eszközök biztosítása.

 

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • Projekt előkészítés:
  • megvalósíthatósági tanulmány/szakmai-terv elkészítése;
  • közbeszerzési eljárások lebonyolítása;
  • likviditási terv elkészítése.
 • Projektmenedzsment;
 • Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság;
 • Horizontális szempontok;
 • Könyvvizsgálat.
Kötelező vállalások: 

Jelen felhívás esetében nem releváns.<?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Leírás: 
.