Innovációs operatív csoportok létrehozása és az innovatív projekt megvalósításához szükséges beruházás támogatása

Pályázati kódszám: 
VP3-16.1.1-4.1.5-17
Pályázat célja: 

Az Agrár-Innovációs Operatív Csoportok célkitűzése olyan projektek megvalósítása, amely az agrárgazdaság - beleértve a mezőgazdasági termelés, élelmiszer-feldolgozás, borászat, REL, erdőgazdálkodás - termelékenységének és környezeti hatékonyságának javítását szolgálja, különös tekintettel az erőforrás hatékonyságra és a klímaváltozáshoz való adaptációra. A projektek innovációs tartalma lehet: termék-, szolgáltatás-, eljárási- vagy technológiai fejlesztés a mezőgazdasági, élelmiszer-feldolgozási, erdőgazdálkodási ágazatban. A projekt eredményének a gazdálkodók széles köre számára is alkalmazhatónak és szabadon felhasználhatónak kell lennie.<?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Benyújtási határidő: 
2019.05.30.
Pályázat státusza: 
Társadalmi egyeztetésen
Támogatás formája: 
Vissza nem térítendő
Támogatás mértéke: 
100%
Támogatás összege: 
0 - 0
Előleg: 
50%
Területi korlátozások: 
 • Közép-Dunántúl
 • Nyugat-Dunántúl
 • Közép-Magyarország
 • Észak-Magyarország
 • Dél-Alföld
 • Észak-Alföld
 • Dél-Dunántúl
Feltételek, kizáró okok: 

Kik pályázhatnak?

 • Agrár-Innovációs Operatív Csoport tagjai: mezőgazdasági termelők, élelmiszerfeldolgozók, erdőgazdálkodók, valamint kutatóhelyek, tanácsadók, szaktanácsadók. Jelen felhívás tekintetében egy kutatóhely több projektben is részt vehet.
 • A csoportban legalább 5, gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy vesz részt, amelyek gazdaságilag és jogilag függetlenek egymástól.
 • A csoport taglétszámának legalább 40%-a az adott ágazatban gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy.
Támogatható tevékenységek: 

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek<?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:

 • Mezőgazdasági termeléssel kapcsolatos operatív csoportok létrehozása, működtetése:
  • Agrár-Innovációs Operatív Csoportok létrehozása, működtetése, valamint az operatív csoport innovatív projektjének megvalósítása.

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • a projekt előkészítési és megvalósítási időszakában végzett projektmenedzsment tevékenységek;
 • a projekt előrehaladásáról és eredményeiről tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása.

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • Mezőgazdasági termeléssel kapcsolatos operatív csoportok innovatív projektjeinek megvalósításához szükséges beruházások támogatása:
  • Agrár-Innovációs Operatív Csoportok jelen felhívás céljához kapcsolódó innovatív megoldásokat tartalmazó projektjeinek megvalósításához szükséges beruházások támogatása.