Informális és nem formális tanulási lehetőségek kialakítása a köznevelési intézményekben

Pályázati kódszám: 
EFOP-3.3.7-17
Pályázat célja: 
Az informális tanulási lehetőségek kialakításán keresztül a neveléshez és képzéshez való hozzáférés biztosítása, a köznevelés eredményességének és hatékonyságának növelése, a tanulók számára önmaguk, motivációik, képességeik mélyebb megismerését lehetővé tevő, átfogó kompetencia- és készségfejlesztés érdekében az iskolai oktatást kiegészítő, ahhoz illeszkedő tanórán kívüli programok fejlesztése, kiemelten a problémamegoldó gondolkodás, a vállalkozói és a kreatív készségek fejlesztése.<?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Benyújtási határidő: 
2017.12.29.
Pályázat státusza: 
Felfüggesztett
Támogatás formája: 
Vissza nem térítendő
Támogatás mértéke: 
100%
Támogatás összege: 
25 000 000 - 75 000 000
Előleg: 
50-100%
Területi korlátozások: 
 • Észak-Magyarország
 • Nyugat-Dunántúl
 • Észak-Alföld
 • Dél-Alföld
 • Dél-Dunántúl
 • Közép-Dunántúl
Feltételek, kizáró okok: 
Kik pályázhatnak?<?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be az alábbi nevelési-oktatási intézmények és fenntartóik, valamint a többcélú intézmények általános iskolai és gimnáziumi feladatot ellátó intézményegységei és fenntartóik:

 • Központi költségvetési irányító szerv – GFO 311
 • Központi költségvetési szerv – GFO 312
 • Nemzetiségi önkormányzat
 • Bevett egyház – GFO 551
 • Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy – GFO 552
 • Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy – GFO 555
 • Egyházi szervezet technikai kód – GFO 559
 • Vallási tevékenységet végző szervezet – GFO 525
 • Közalapítvány - GFO 561
 • Közalapítvány önálló intézménye – GFO 562
 • Egyéb alapítvány önálló intézménye – GFO 563
 • Egyéb alapítvány - GFO 569
 • Egyesülés – GFO 591
 • Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet – 599
 • Egyéb, jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet – GFO 699
 • Egyéb egyesület – GFO 529

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására önállóan van lehetőség.

Milyen feltételekkel pályázhatnak?   Egy intézményfenntartó egy támogatási igényt nyújthat be, egy támogatási igényen belül maximum 3 köznevelési intézmény fejlesztésére igényelhet támogatást.   Az egy támogatási igény keretein belül fejlesztett köznevelési intézmények egymással együttműködési megállapodást kötnek.   Egy köznevelési intézmény csak egy támogatási igényben szerepelhet.  A projektnek Magyarország kevésbé fejlett régióiban kell megvalósulnia.
Támogatható tevékenységek: 

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek

 • A projekt szakmai megvalósítása;
  • Módszertani fejlesztés;
   • Tematikus keretrendszer kifejlesztése;
   • Az informális tanulás tartalmainak, szolgáltatásainak bővítését célzó feladatok, tevékenységek kidolgozása;
   • Közösségfejlesztő programok, közös játékok, vetélkedők, versenyek tartalmi fejlesztése;
  • Az intézmény pedagógusainak és diákjainak felkészítése, képzése az informális tanulás működtetésére és igénybevételére;
  • Az informális tanulási tevékenységek kísérleti megvalósítása;
   • A kidolgozott állandó tematika működtetése és továbbfejlesztése;
   • Közösségfejlesztő programok, közös játékok, vetélkedők, versenyek szervezése, a tevékenységek monitorozása és pedagógiai értékelése;
   • A tevékenységek monitorozása és pedagógiai értékelése;
  • A szolgáltatás megismertetése a célcsoport körében, a programban folyó szakmai munka bemutatása.

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek

 • Projektelőkészítés;
  • Szakmai terv elkészítése;
  • Közbeszerzési eljárások lefolytatása;
 • Projektmenedzsment;
 • Horizontális szempontok érvényesítése;
 • Tájékoztatás és nyilvánosság;

 Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek

 • Informális tanuláshoz szükséges kapcsolódó terek kialakítása a rendelkezésre álló infrastruktúra kisebb átalakításával;
 • Eszközök, anyagok, segédletek beszerzése;
 • A fejlesztésekhez kapcsolódóan belföldi és külföldi rövid tanulmányutak megvalósítása a fejlesztésben részt vevő pedagógusok számára.
Kötelező vállalások: 
Jelen felhívás esetében nem releváns.
Leírás: 
.