Idegen nyelvi készségek fejlesztése

Pályázati kódszám: 
GINOP-6.1.3-17
Pályázat célja: 
A felnőtt lakosság minél nagyobb aránya vegyen részt formális oktatásban, képzésben, és lehetősége legyen a munkaerőpiaci szempontból releváns ismeretek, készségek, kompetenciák megszerzésére.<?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> Annak lehetővé tétele, hogy a polgárok az anyanyelvükön kívül két másik nyelven is tudjanak kommunikálni, adott esetben a nyelvoktatás előmozdítása a szakoktatásban és szakképzésben, továbbá felnőttoktatásban.
Benyújtási határidő: 
2017.07.30.
Pályázat státusza: 
Társadalmi egyeztetésen
Támogatás formája: 
Vissza nem térítendő
Támogatás mértéke: 
100%
Támogatás összege: 
290 000 000 - 993 206 155
Előleg: 
100%
Területi korlátozások: 
 • Közép-Dunántúl
 • Dél-Dunántúl
 • Dél-Alföld
 • Nyugat-Dunántúl
 • Észak-Magyarország
 • Észak-Alföld
Feltételek, kizáró okok: 
Kik pályázhatnak?<?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be önállóan a szakképzési centrumok.

 

Jogi forma szerint:

 • GFO - 3.1.2. központi költségvetési szerv

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.

Milyen feltételekkel pályázhatnak?

Felhívásra csak az ország hat kevésbé fejlett (Észak-magyarországi, Észak-alföldi, Dél-alföldi, Közép-dunántúli, Nyugat-dunántúli, Dél-dunántúli) régiója területén megvalósítani tervezett projektekre nyújthatók be támogatási kérelmek.

Támogatható tevékenységek: 

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek

 • Kampány/toborzás a célcsoport elérése és motiválása, valamint bevonása érdekében:
  • Toborzási stratégia kidolgozása;
  • Eléréssel, toborzással kapcsolatos szakmai feladatok ellátása;
  • A képzésen való részvétel támogatása, szervezése, a folyamatos motiváció fenntartását támogató szakmai tevékenység;
 • Célcsoport tagok szintfelmérése;
  • Jelentkezők nyelvi tudásának felmérése (előzetes tudásszintfelmérés);
  • Nyelvtanuláshoz kapcsolódó egyéb kompetenciák felmérése;
  • Szintfelméréshez kapcsolódós koordinációs és szakmai feladatok ellátása;
 • Képzések megvalósítása:
  • Nyelvi képzések lebonyolítása a lakossági célcsoport számára (a támogatást igénylő igényfelmérés függvényében biztosít nyelvi képzéseket);
  • A szakképző centrumokban foglakoztatottak számára az idegennyelv-tanítással kapcsolatos módszertani és intézményi szemléletformáló képzések biztosítása;
  • Képzéshez kapcsolódó elégedettségfelmérés lebonyolítása;
  • Képzések szervezése, lebonyolítása;
  • Szakmai megvalósítában közreműködő nyelvi képzők kiválasztása és biztosítása;
  • Képzők és résztvevők jelentkezése, regisztrációja, képzési adatok elektronikus nyilvántartása.
 • Egyéb, a projekt megvalósításával összefüggő szakmai tevékenységek;
  • Szakmai megvalósító biztosítása;
  • Idegennyelv-tanítási intézményen belüli módszertani támogatása, amely kiszolgálja az iskolarendszerű szakképzésen belüli idegennyelv-tanítás céljait is;
  • Online, vegyes (blended) formában elérhető tanulási programok, online kurzusok elérhetővé tétele és beépülése a képzések során biztosított módszerek közé;
  • A digitális átálláshoz kapcsolódó, IKT-ra épülő oktatás, tanulástámogatáshoz kapcsolódó szakmai és módszertani támogatás elérhetővé tétele;
  • Nyilvántartás vezetésére alkalmas informatikai alkalmazás biztosítása (a HIR rendszer funkcionalitása figyelembe vételével);
  • Minőségbiztosítási, folyamatmenedzsment tevékenységek;
  • Képzési tevékenység ellenőrzése az indított képzések, illetve az indított képzési csoportokban résztvevő támogatotttak létszámának minimum 5%-át elérő mértékben;
  • Projekt szakmai kommunikációja;
  • Együttműködés a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatallal a képzések nyomon követése, monitoringja, és ellenőrzése vonatkozásában;
 • Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság;
 • A projekt menedzsmentjével kapcsolatos tevékenységek;
  • Projektmenedzsmenti feladatok ellátását támogató szakmai munkatársak (projektmenedzser, pénzügyi menedzser) alkalmazása;

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek

 • Projekt előkészítési tevékenységek;
  • Megvalósíthatósági tanulmány készítése, szükségletfelmérés;
  • Közbeszerzéssel kapcsolatos tevékenységek, beleértve a közbeszerzési terv elkészítését is.
 • Projekt menedzsmentjével kapcsolatos tevékenységek;
  • A projektmenedzsmenti feladatok ellátását támogató adminisztrációs – projekt koordinátor(ok), projekt pénzügyi munkatárs(ak) alkalmazása;
  • Projektmenedzsmenti feladatok ellátásához szükséges beszerzések, bérleti díjak és adminisztrációt támogató tevékenységek;
 • Projekt megvalósításához szükséges szolgáltatásfejlesztés;
  • Szintfelmérés, kompetencia felmérés módszertanának kidolgozása;
  • Célcsoporti motiváció fenntartásához kapcsolódó módszertani fejlesztés;
  • Megvalósítással összefüggő tárgyi eszközök, iskolarendszerű nyelvtanítás célját szolgáló oktatási segédeszközök, felszerelések beszerzése;
  • Honlap fejlesztés;
 • Szakmai megvalósítók felkészítése;
  • Szakmai megvalósítók (oktatási és nem oktatási tevékenységet végző munkatársak) felkészítése;
  • Szervezetfejlesztés módszertani fejlesztés a megnövekedett feladatellátás és szervezeti változások kezelésére.