Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás

Pályázati kódszám: 
KEHOP-1.2.1
Pályázat célja: 
A klímaalkalmazkodást és klímaváltozás megelőzését szolgáló tevékenységek kereteinek, peremfeltételeinek biztosítása, helyi szintű klímastratégiai dokumentumok kidolgozásával. A klímastratégiák végrehajtása, illetve a klímaváltozást okozó társadalmi tevékenységek megváltoztatása elengedhetetlen a helyi közösségek bevonása nélkül. <?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />   Ennek megfelelően a felhívás alapvető célja a klímaváltozáshoz történő alkalmazkodással kapcsolatos tudásmegosztás, valamint széleskörű szemléletformálási programok megvalósítása.
Benyújtási határidő: 
2019.09.01.
Pályázat státusza: 
Társadalmi egyeztetésen
Támogatás formája: 
Vissza nem térítendő
Támogatás mértéke: 
100%
Támogatás összege: 
5 000 000 - 20 000 000
Előleg: 
50-100%
Területi korlátozások: 
 • Dél-Alföld
 • Nyugat-Dunántúl
 • Észak-Alföld
 • Észak-Magyarország
 • Dél-Dunántúl
 • Közép-Magyarország
 • Közép-Dunántúl
Feltételek, kizáró okok: 
Kik pályázhatnak?<?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />  

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:

 • Települési önkormányzatok

KSH szerinti gazdálkodási forma kód alapján:

 • 321, Helyi önkormányzat
 • 327, Helyi önkormányzatok társulása 

Önállóan nem, konzorciumi partnerként nyújthatnak be támogatási kérelmet az alábbi szervezetek:

 

Civil szervezetek

 • 517, Egyéb szövetség
 • 529, Egyéb egyesület
 • 561, Közalapítvány
 • 563, Egyéb alapítvány önálló intézménye
 • 569, Egyéb alapítvány
 • 599, Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.

2.        Milyen feltételekkel pályázhatnak?   A Támogatást igénylőnek Magyarországon székhellyel, illetve telephellyel kell rendelkeznie.   Egy támogatást igénylő egy támogatási kérelem benyújtására jogosult.   A konzorciummal szemben támasztott feltételek:
 • Civil szervezet konzorciumi partnerként legfeljebb 3 projektben vehet részt.
 • A konzorciumba maximum 2 partner vonható be.
Együttműködési megállapodással a projektek végrehajtásába bevont civil szervezetek, intézmények száma nem korlátozott.
Támogatható tevékenységek: 
Önállóan támogatható tevékenységek
 • Helyi klímastratégia kidolgozása települési önkormányzatok részére;
 • Intézményi, települési illetve több településen átívelő, interaktív tematikus szemléletformálási programsorozatok szervezése és lebonyolítása;
 • Települési figyelemfelhívó akciók megvalósítása;
 • Helyi szereplők szemléletformálása;
 • Gyakorlatorientált ismereteket átadó, pozitív, a mindennapos tevékenységekbe;
 • integrálható, jól alkalmazható példákat közvetítő térségi és helyi tanulmányi versenyek szakmai előkészítése és lebonyolítása.

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek

 • Helyi klímastratégia kidolgozása települési önkormányzatok részére;
  • Adatgyűjtésen és felmérések elvégzése;
  • Helyi társadalmi véleményeztetés;
  • Az elfogadott stratégia megismertetése;<?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 

Választható önállóan támogatható tevékenységek

 • Intézményi, települési illetve több településen átívelő, interaktív tematikus szemléletformálási programsorozatok szervezése és lebonyolítása;
 • Települési figyelemfelhívó akciók megvalósítása;
 • Helyi szereplők szemléletformálása;
 • Gyakorlatorientált ismereteket átadó, pozitív, a mindennapos tevékenységekbe integrálható, jól alkalmazható példákat közvetítő térségi és helyi tanulmányi versenyek szakmai előkészítése és lebonyolítása; 

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek

 • Gyakorlatban hasznosítható ismeretek és tudás átadására alkalmas szakkörök szervezése és lebonyolítása;
 • A települési programsorozathoz és figyelemfelkeltő akcióhoz kapcsolódó médiakampányok megszervezése és lebonyolítása;
 • Ismeretterjesztést célzó kiadványok kidolgozása, terjesztése;
 • Szakirányú tanulmányi kirándulások, szakmai tanulmányutak megszervezése és lebonyolítása, azokon való részvétel támogatása;
 • A projektgazda honlapján belül a projekt számára aloldal létrehozása és annak a projekt során elkészített tartalmakkal és szervezett eseményekkel való folyamatos feltöltése, frissítése;
 • Térségi vagy helyi rendezvényeken a klímatudatos szemlélet fontosságát népszerűsítő kreatív és játékos foglalkozások szervezése és lebonyolítása gyermekek számára.
 • A gyakorlati tanulást elősegítő, a célcsoport aktivitására építő, demonstrációs elemeket tartalmazó ismeretterjesztő bemutatóhely kialakítása
Kötelező vállalások: 
.
Leírás: 
.