Felsőoktatási infrastruktúra fejlesztése

Pályázati kódszám: 
EFOP-4.2.1-16
Pályázat célja: 
A felsőoktatási tevékenységekhez szükséges infrastruktúra és eszközállomány fejlesztése, modernizálása.<?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

A felsőoktatási intézmények gyakorlati képzéssel, oktatással, kutatással kapcsolatos infrastruktúrájának fejlesztése annak érdekében, hogy európai és globális értelemben véve is versenyképes szolgáltatásokat legyenek képesek nyújtani

Benyújtási határidő: 
2019.02.06.
Pályázat státusza: 
Felfüggesztett
Támogatás formája: 
Vissza nem térítendő
Támogatás mértéke: 
100%
Támogatás összege: 
50 000 000 - 7 600 000 000
Előleg: 
50-100%
Területi korlátozások: 
 • Észak-Alföld
 • Nyugat-Dunántúl
 • Közép-Dunántúl
 • Észak-Magyarország
 • Dél-Alföld
 • Dél-Dunántúl
Feltételek, kizáró okok: 
Kik pályázhatnak? Jelen pályázati konstrukció keretében egyedi pályázóként 2011. évi CCIV. törvény 1. számú mellékletében felsorolt államilag elismert felsőoktatási intézmények pályázhatnak, konvergencia régióban található székhellyel vagy telephellyel.<?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Konzorciumi megvalósításra nincs mód.

 

Milyen feltételekkel pályázhatnak?   Magyarországi kevésbé fejlett régióban található felsőoktatási telephelyeken megvalósult beruházás valósítható meg. Nem támogathatóak a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló beruházások.   Nem támogathatóak az alábbi tevékenységek:
 • Térrendezés;
 • Parkosítás;
 • Parkolók kialakítása, kivéve biciklitároló
Támogatható tevékenységek: 

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek

 • Infrastrukturális fejlesztés (szakmai megvalósítás)
  • Oktatási eszköz fejlesztés, műszer és labor modernizálás;
  • A hallgatók gyakorlati munkavégzését biztosító oktatási környezet modernizálása;
  • Előkészítő és felzárkóztató programokat valamint a vállalati-felsőoktatási kooperatív képzések és rövid ciklusú felsőoktatási képzések infrastrukturális fejlesztése a felsőoktatási intézményen belül (pl. tanműhelyek);
  • Távoktatási és a nyílt forrású tanulást támogató infrastruktúra kiépítése, felsőoktatási át- és továbbképzési infrastruktúra fejlesztése
  • A gyakorlati képzést támogató műszer és labor fejlesztések;
  • A nemzetközi képzési-kutatási programok szélesítése;
  • Tudásbázis, könyvtár, közgyűjteményi szolgáltatásokat bővítő és modernizáló beruházások;
  • A felsőoktatási könyvtárak tanulási tereinek többcélú fejlesztése;
  • Digitális kompetencia fejlesztést szolgáló eszközbeszerzések.<?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 

Választható önállóan támogatható tevékenységek

 • Infrastrukturális fejlesztés (szakmai megvalósítás)
  • Új telephely létrehozása felsőoktatási szempontból alul szolgáltatott helyeken;
   • Építés, bővítés, felújítás, átalakítás;
   • Hallgatói terek kialakítása, bútorozása, oktatástechnológia eszközök beszerzése;
   • Kiszolgáló terek kivitelezése;
  • Felsőoktatási intézmény alkotóházának, kutatóházának, tudáscentrumának létesítése, bővítése;
   • Építés, bővítés, felújítás, átalakítás;
   • Hallgatói terek kialakítása, bútorozása, oktatástechnológia eszközök beszerzése;
   • Kiszolgáló terek kivitelezése.

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek

 • Infrastrukturális fejlesztés (szakmai megvalósítás);

Csak az orvosképzést folytató egyetemek esetében lehetséges, de önállóan nem pályázhatók az alábbi beruházások:

 • A három klinikával rendelkező felsőoktatási intézmény (SZTE, PTE, DE) esetében kötelező az orvosi- és egészségtudományi képzésekhez szükséges skill központok, valamint laborok, hallgatói terek átalakításának, bővítésének megvalósítása; ezen felül opcionális tevékenység az orvosi – gyógyszerészeti elméleti tömb létrehozása.
 • Ezen felül kiterjed az orvosképzésben, fogorvos képzésben és továbbképzésben részesülők, az egészségügyi szakképzésben, a továbbképzésben résztvevő egészségügyi szakdolgozókat illetve a mentőtiszteket támogató skill labor fejlesztésekre.
 • Megvalósítható tevékenységek:
  • Építés, bővítés, felújítás, átalakítás;
  • Hallgatói terek kialakítása, bútorozása;
  • Oktatástechnológiai és skill labor eszközök beszerzése;
  • Kiszolgáló terek kivitelezése;

Valamennyi támogatott fejlesztés (A, B, C, D, E beruházási elem bármelyike vagy bármely csoportosítása) esetében kötelezőn megvalósítandó feladatok:

  • A WiFi elérés kiépítése és bővítése az adott telephelyen;
  • A női oktató és kutatói utánpótlás növelés elősegítése, valamint a telephelyeken gyerekbarát megoldások megvalósítása;

Projekt előkészítés;

 • Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítése;
 • Igényfelmérések, megalapozó tanulmányok elvégzése;
 • A projekt keretében megvalósítandó beruházás beszerzésével kapcsolatos tevékenységek, specifikációk elkészítése, tervek, látványtervek, kiviteli tervek elkészítése;
 • Immateriális javak beszerzése esetében specifikáció, közbeszerzés előkészítése;

Projektmenedzsment;

Könyvvizsgálat;

Tájékoztatás, nyilvánosság. 

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek

 • Egyetemi integrációval érintett intézmények esetében az integrációból fakadó átszervezések, épület-racionalizálás infrastrukturális hátterének biztosítása;
  • Építés, bővítés, felújítás, átalakítás;
  • Hallgatói terek kialakítása, bútorozása, oktatástechnológia eszközök beszerzése;
  • Kiszolgáló terek kivitelezése.
Kötelező vállalások: 
Jelen felhívás esetében nem releváns.
Leírás: 
.