Erdészeti technológiákra, valamint erdei termékek feldolgozására és piaci értékesítésére irányuló beruházások

Pályázati kódszám: 
VP5-8.6.1-17
Pályázat célja: 
Az erdőgazdálkodás hatékonyságának javításához és a természetközeli gazdálkodási módok elterjedéséhez szükséges eszközök és géppark kialakításának ösztönzése, valamint az erdei termékek és melléktermékek gazdasági hasznosításához szükséges elsődleges feldolgozást szolgáló gépek és berendezések biztosítása, beleértve a lokális megújuló energia rendszer kiszolgálását, faipari feldolgozás előkészítését szolgáló gépeket, technológiát is.<?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Benyújtási határidő: 
2019.05.03.
Pályázat státusza: 
Aktív
Támogatás formája: 
Vissza nem térítendő
Támogatás mértéke: 
40-50%
Támogatás összege: 
0 - 100 000 000
Előleg: 
50%
Területi korlátozások: 
 • Dél-Alföld
 • Észak-Magyarország
 • Dél-Dunántúl
 • Nyugat-Dunántúl
 • Közép-Dunántúl
 • Közép-Magyarország
 • Észak-Alföld
Feltételek, kizáró okok: 
Kik pályázhatnak?<?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be a magánjogi vagy önkormányzati erdőgazdálkodók, valamint a vidéki térségben székhellyel rendelkező egyéb mikrovállalkozások vagy kisvállalkozások.

 

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.

 

Milyen feltételekkel pályázhatnak? Erdőgazdálkodásban alkalmazott gépek, eszközök beszerzése esetében támogatási kérelmet nyújthatnak be:
 • A nyilvántartásba vett magánjogi vagy önkormányzati erdőgazdálkodók;
  • Amelyek a támogatási kérelem benyújtását megelőző három év mindegyikében január 1-jén legalább 50 ha erdőterületen gazdálkodtak, és
  • Amelyek a támogatási kérelem benyújtásának évében legalább 50 hektár jogerős erdőtervvel rendelkező erdőterületen gazdálkodnak; vagy
 • Vidéki térségben székhellyel vagy telephellyel rendelkező egyéb mikrovállalkozások vagy kisvállalkozások;
  • Amelyek a támogatási kérelem benyújtását megelőző 3 év mindegyikében évente legalább 50 ha, vagy annál nagyobb területre vonatkozó, számlával igazolt erdészeti szolgáltatási munkát végeztek, és
  • Amelyeknek a támogatási kérelem benyújtását megelőző 2 év mindegyikében az erdőgazdálkodásból (TEAOR 2), és/vagy fűrészáru gyártásból (TEÁOR 16.1) származó nettó árbevétele elérte legalább a 2.5 millió Ft-ot és az összes éves nettó árbevételének legalább 50%-át ez teszi ki.
 • Vidéki térségben székhellyel vagy telephellyel rendelkező, az erdészeti szaporítóanyagokról nyilvántartásba vett erdészeti szaporítóanyag termelő mikrovállalkozások vagy kisvállalkozások
 • Amelyek egyben nyilvántartásba vett erdőgazdálkodók; és
 • Amelyek a támogatási kérelem benyújtását megelőző három év mindegyikében évente legalább 3 ha-on erdészeti csemetetermesztést folytattak, és
 • Amelyeknek a támogatási kérelem benyújtását megelőző 2 év mindegyikében az
 • erdőgazdálkodásból illetve erdészeti szaporítóanyag termelésből (TEAOR 2) származó éves nettó árbevétele elérte legalább a 2.5 millió Ft-ot és az összes éves nettó árbevételének legalább az 50%-át ez teszi ki;
 • Erdészeti szaporítóanyag termelő vállalkozások géptípus-csoportokra adhatnak be támogatási kérelmet;
Fatermékek felkészítését szolgáló gépek esetében támogatási kérelmet nyújthatnak be:
 • Az erdészeti hatóság által jogerősen nyilvántartásba vett erdőgazdálkodók,
  • Amelyek a támogatási kérelem benyújtását megelőző három év mindegyikében január 1- jén legalább 50 ha erdőterületen gazdálkodtak, és
  • Amelyek a támogatási kérelem benyújtásának évében (a támogatási kérelem benyújtására nyitva álló, a felhívás 4.3. pontjában meghatározott szakaszok utolsó napján) legalább 50 hektár jogerős erdőtervvel rendelkező erdőterületen gazdálkodnak; vagy
 •  Vidéki térségben székhellyel vagy telephellyel rendelkező erdészeti szolgáltató vállalkozások,
  • Amelyeknek a támogatási kérelem benyújtását megelőző 2 év mindegyikében az erdőgazdálkodásból (TEAOR 2), és/vagy fűrészáru gyártásból (TEÁOR 16.1) származó nettó árbevétele elérte legalább a 2.5 millió Ft-ot és az összes éves nettó árbevételének legalább az 50%-át ez teszi ki; és
  • Amelyek igazolni tudják, hogy a támogatási kérelem beadását megelőző évben legalább 2,5 millió Ft értékben lombos fából és /vagy fenyőből készült faipari terméket értékesítettek; és
  • A fűrészárugyártásból (TEAOR 16.1) származó éves nettó árbevétele nem haladja meg az évi 250 millió Ft-ot.
Erdei gomba, gyógynövény és vadgyümölcs feldolgozását vagy tárolását szolgáló fejlesztés esetében támogatási kérelmet nyújthatnak be:
 • Az erdészeti hatóság által jogerősen nyilvántartásba vett erdőgazdálkodók,
  • Amelyek a támogatási kérelem benyújtását megelőző három év mindegyikében január 1-jén legalább 50 ha erdőterületen gazdálkodtak, és
  • Amelyek a támogatási kérelem benyújtásának évében (a támogatási kérelem benyújtására nyitva álló, a felhívás 4.3. pontjában meghatározott szakaszok utolsó napján) legalább 50 hektár jogerős erdőtervvel rendelkező erdőterületen gazdálkodnak; vagy
 • Vidéki térségben székhellyel vagy telephellyel rendelkező erdészeti szolgáltató vállalkozások,
  • Amelyeknek a támogatási kérelem benyújtását megelőző 2 évben az erdőgazdálkodásból (TEAOR 2), és/vagy fűrészáru gyártásból (TEÁOR 16.1) származó nettó árbevétele elérte legalább a 2.5 millió Ft-ot és az összes éves nettó árbevételének legalább 50%-át ez teszi ki, és
  • Amelyek rendelkeznek legalább 50 ha erdőterületre vonatkozóan erdei gomba, gyógynövény, vadgyümölcs gyűjtésének jogát biztosító az erdőterületek jogosult erdőgazdálkodójával kötött szerződéssel.
Kollektív projektnek minősül:
 • A legalább öt – jogilag és gazdaságilag egymástól független - kedvezményezett által közösen végrehajtott projekt (konzorcium);
 • A termelői csoport;
 • A termelői szervezet;
 • A mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet;
 • Valamint a szociális szövetkezet által végrehajtott projekt.

A konzorciumban történő projekt megvalósításának feltétele, hogy a konzorcium összes tagja kérelemre nyilvántartásba vett besorolású ügyfélként kell, hogy szerepeljen a kifizető ügynökség által vezetett ügyfélnyilvántartási rendszerben.

Támogatható tevékenységek: 

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek

 • Erdőgazdálkodásban használt gépek, eszközök beszerzése;
 • Fatermékek felkészítését szolgáló gépek beszerzése;
 • Erdei gomba, gyógynövény és vadgyümölcs feldolgozását vagy tárolását szolgáló fejlesztés;

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek

 • Tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése.