Egyházi és civil szervezetek szociális közfeladat ellátásnak támogatása

Pályázati kódszám: 
EFOP-1.9.8-17
Pályázat célja: 
Olyan szervezeti, illetve szakmai módszertani fejlesztések támogatása, melyek elősegítik a fenntartó intézményében, intézményeiben az információáramlást, új szakmai módszerek kidolgozását, eljárások bevezetését, azok optimális hátterének kialakítását. <?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> Ezzel az intézmények működését, működtetését hatékonyabbá teszi, szolgáltatásaik színvonalát emeli, így megvalósul az egyházi és civil szervezetek által ellátott szociális és gyermekvédelmi közszolgáltatások minőségének javítása.
Benyújtási határidő: 
2018.01.02.
Pályázat státusza: 
Aktív
Támogatás formája: 
Vissza nem térítendő
Támogatás mértéke: 
100%
Támogatás összege: 
70 000 000 - 450 000 000
Előleg: 
50-100%
Területi korlátozások: 
 • Dél-Alföld
 • Nyugat-Dunántúl
 • Észak-Magyarország
 • Észak-Alföld
 • Közép-Dunántúl
 • Dél-Dunántúl
Feltételek, kizáró okok: 

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:

 • Bevett egyház (GFO kód: 551);
 • Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy (GFO kód: 552);
 • Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy (GFO kód: 555);
 • Egyházi szervezet (GFO kód: 559);
 • Vallási tevékenységet végző szervezet (GFO kód: 525);
 • Egyéb egyesület (GFO kód: 529);
 • Nemzetiségi egyesület (GFO kód: 528);
 • Egyéb alapítvány (GFO kód: 569);
 • Egyéb szövetség (GFO kód: 517);
 • Egyéb alapítvány önálló intézménye (GFO kód: 563);
 • Nonprofit korlátolt felelősségű társaság (GFO kód: 572)

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.

Milyen feltételekkel pályázhatnak?<?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />   Jelen felhívás keretében egy fenntartó egy támogatási kérelmet nyújthat be, egy támogatási kérelmen belül a projekt több feladatellátási hely fejlesztésére irányulhat.   A konzorciummal szemben támasztott feltételek:
 • Konzorciumi tagok maximális száma a konzorciumvezetővel együtt kettő.
 • Konzorcium vezetője és tagja is csak olyan fenntartó lehet, amely megfelel a fenti, GFO-kódok szerinti szervezeti besorolás valamelyikének, illetve amely a meghatározott személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekvédelmi szakellátások tekintetében a szolgáltatói nyilvántartásban jogerősen bejegyzett fenntartó.
 • A konzorcium tagjai által együttesen ellátottak száma a fejlesztés céljával érintett feladatellátási helyeken legalább 250 fő.

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne Magyarország kevésbé fejlett régiói.

Támogatható tevékenységek: 

Önállóan támogatható tevékenységek<?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Az 1. és 2. tevékenységcsoportból 2-2 tevékenység, a 3. és 4. tevékenységcsoportból 1-1 tevékenység megvalósítása kötelező. Ezeken kívül mindegyik tevékenységcsoportból további elemek választhatóak, viszont amennyiben a pályázatban a szervezet vállal még plusz tevékenységet, akkor annak a megvalósítása is kötelező.

1. tevékenységcsoport: Az intézményfenntartó több feladatellátási helyét érintő szervezetfejlesztési intézkedések:

 • Az intézményirányítás megerősítését támogató intézkedések, a fenntartás- és az irányítás új integrált rendszerének kialakítása, az intézményirányítási feladatok felülvizsgálata, racionalizálása, szükség esetén új, integrált irányítási rendszer kidolgozása;
 • Az intézményfenntartói folyamatok felülvizsgálata, folyamatfejlesztés, folyamatmenedzsment;
 • Eredményorientált intézményi teljesítménymenedzsment kialakítása, működtetése;
 • Korszerű menedzsment módszertanok alkalmazása: pl. stratégiai menedzsment, változásmenedzsment, humánmenedzsment rendszerének kialakítása és fejlesztése;
 • Minőségirányítási rendszer bevezetése, fejlesztése;
 • Intézményesített együttműködések javítása, a fenntartói feladatállátás korszerűsítése;
 • A bővülő feladatellátáshoz kapcsolódó fenntartói erőforrások szakmai támogatása, fejlesztése;
 • Szervezetfejlesztést támogató tréningek. 

2. tevékenységcsoport: Szakmai módszertani fejlesztések, módszertani felkészítések, tudástranszfer támogatása, szakmai hálózatosodás kiterjesztése:

 • A feladatellátás minőségét és hatékonyságát erősítő szakmai tudásbázis kialakítása (módszerekre és azok alkalmazására vonatkozó legjobb gyakorlatok felmérése, összegyűjtése, a kiemelkedő, innovatív módszerek és gyakorlatok egységes elveken alapuló kiterjesztése, kapcsolódó tudásátadás intézményesítése és megosztása konferenciák, workshopok, rendezvények keretében);
 • A térségekben tapasztalható eltérő gazdasági és társadalmi fejlettséghez igazodó új innovatív szolgáltatások bevezetése;
 • A nyújtott szolgáltatások minőségének és hatékonyságának javítását szolgáló szakmai módszertanok kialakítása, fejlesztése, alkalmazása;
 • A munkatársak szakmai fejlődését támogató módszertani felkészítések, tréningek;

 

3. tevékenységcsoport: A szervezetfejlesztést és a szakmai módszertani innovációkat támogató informatikai fejlesztések:

 • Menedzsmentet támogató programok bevezetése;
 • Monitoringrendszerek fejlesztése;
 • Az alkalmazottak bevonását elősegítő hálózatos együttműködést támogató módszerek kifejlesztése, adaptálása és az elterjesztés támogatása, belső kommunikációt, együttműködést tartalommegosztást segítő rendszerek kialakítása;
 • A dokumentumokhoz való hozzáférés javítása, az adatvagyon hosszú távú megőrzésének biztosítása;
 • Honlapfejlesztés, a társadalom széles körének elérését támogató kommunikációs rendszerfejlesztés;
 • A fenntartói működtetést segítő informatikai rendszerfejlesztés, rendszerépítés;

4. tevékenységcsoport: A komplex szolgáltatások nyújtását elősegítő eszközök beszerzése, infrastrukturális beruházás:

Az 1. és 2. pont alapján (szervezetfejlesztés és szakmai fejlesztés) létrehozott fejlesztések megvalósítását és működtetését segítő eszközök beszerzése;

A fejlesztés céljának megvalósításához kapcsolódó infrastrukturális beruházás, korszerűsítés; 

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek

 • Projekt előkészítés;
  • Szakmai terv elkészítése;
  • Közbeszerzések előkészítése, közbeszerzések lebonyolítása;
 • Projekt menedzsment;
 • Horizontális szempontok;
 • Tájékoztatás, nyilvánosság;
 • Könyvvizsgálat.
Kötelező vállalások: 

Jelen felhívás esetében nem releváns.<?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Leírás: 
.