Egyes egyházi oktatási infrastrukturális fejlesztések

Pályázati kódszám: 
EFOP-4.1.1-15
Pályázat célja: 
<?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Az Országgyűlés által elismert egyházak, azaz a bevett egyházak által fenntartott közoktatási intézmények beruházásainak célirányos támogatása a minőségi és befogadó oktatási környezet és hatékony nevelés infrastrukturális feltételeinek megteremtése érdekében.

Cél a helyi szükségletek kielégítésére irányuló, racionális és hatékony működést biztosító, korszerű nevelési, oktatási környezet kialakítása, illetve a 2012. szeptember 1. napján hatályba lépő nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerinti mindennapos testnevelés (testedzés) infrastrukturális feltételeinek megteremtése.

 
Benyújtási határidő: 
2018.01.25.
Pályázat státusza: 
Felfüggesztett
Támogatás formája: 
Vissza nem térítendő
Támogatás mértéke: 
100%
Támogatás összege: 
150 000 000 - 1 500 000 000
Előleg: 
A megítélt támogatás 50%-a, de legfeljebb 300 millió Ft lehet.
Területi korlátozások: 
 • Nyugat-Dunántúl
 • Közép-Dunántúl
 • Észak-Alföld
 • Dél-Dunántúl
 • Dél-Alföld
 • Észak-Magyarország
Feltételek, kizáró okok: 
Kik pályázhatnak?
 • Bevett egyház (GFO 551)
 • Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy (GFO 552)
 • Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személyek (GFO 555)
 • Egyházi szervezet technikai kód (GFO 559)

A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.<?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

Milyen feltételekkel pályázhatnak?

 

A Közép-magyarországi régióban lévő feladatellátási-hely nem szerepelhet a projektben, a projekt keretében elvégzett tevékenységek megvalósítása csak a konvergencia régiókban történhet.

Fejlesztés csak megyeszékhelyen, megye jogú városban vagy járási központban valósulhat meg.

 
Támogatható tevékenységek: 

Projekt előkészítése:

 • Megvalósíthatósági tanulmány készítése (kötelező);
 • Műszaki tervdokumentumok, engedélyeztetési tervek elkészítése (kötelező);
 • Közbeszerzés.

Projektmenedzsment (kötelező)<?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

Projekt szakmai megvalósítása:

 

Támogatható tevékenységek:

 

A feladatellátási-helyekhez kapcsolódó építési tevékenységek:

 • funkció nélküli épületek/épületrészek átalakítása
 • korszerűsítés
 • bővítés
 • átalakítás
 • rekonstrukció, modernizáció
 • többfunkcióssá tétel
 • műszaki színvonal emelése, fizikai állag javítása
 • képzésre alkalmas terek kialakítása

A mindennapos testnevelés (testedzés) infrastrukturális hátterének biztosításához nélkülözhetetlen fejlesztések:

 • kötelező helyiségek kialakítása, illetve felújítása az MSZ szabványnak megfelelően
 • a köznevelési intézményekhez tartozó sportudvar, valamint közösségi terek kialakítása, felújítása.

Horizontális követelmények (kötelező)

 

Tájékoztatás és nyilvánosság (kötelező)

 

Kötelező vállalások: 

Jelen felhívás esetében nem releváns.

Leírás: 
.