Betegbiztonság növelését célzó komplex infrastrukturális fejlesztése az egészségügyi ellátórendszerben

Pályázati kódszám: 
EFOP-2.2.18-17
Pályázat célja: 
Az egészségügyi dolgozókra nehezedő nyomás csökkentése, a betegellátás minőségének javítása, valamint a betegek és hozzátartozóik elégedettségének növelése.<?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Az egészségügyi ellátás strukturális kihívásainak kezelése, az ellátórendszer prevenciós kapacitásának, eredményességének és hatékonyságának javítása és az ellátás időtartamának lerövidítése.

Benyújtási határidő: 
2017.09.28.
Pályázat státusza: 
Felfüggesztett
Támogatás formája: 
Vissza nem térítendő
Támogatás mértéke: 
100%
Támogatás összege: 
20 000 000 - 200 000 000
Előleg: 
50-100%
Területi korlátozások: 
 • Dél-Dunántúl
 • Közép-Dunántúl
 • Észak-Magyarország
 • Nyugat-Dunántúl
 • Dél-Alföld
 • Észak-Alföld
Feltételek, kizáró okok: 
Kik pályázhatnak?
 • Közfinanszírozott fekvőbeteg szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók;
 • Járványügyi feladatokat ellátó, mikrobiológiai laboratóriumot működtető megyei kormányhivatalok;

Költségvetési szervek és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek:

 • Központi költségvetési szerv (GFO 312);
 • Helyi önkormányzati költségvetési szerv (GFO 322);
 • Költségvetési rend szerint gazdálkodó, központi költségvetési körbe tartozó szerv (GFO 381).

Jogi személyiségű nonprofit szervezetek:

 • Egyéb egyesület (GFO 529)
 • Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy (GFO 552)
 • Közalapítvány (GFO 561)
 • Egyéb alapítvány (GFO 569)
 • Többségi önkormányzati vagy állami tulajdonban lévő nonprofit korlátolt felelősségű társaság (GFO 572);
 • Többségi önkormányzati vagy állami tulajdonban lévő nonprofit részvénytársaság (GFO 573);
 • Többségi önkormányzati vagy állami tulajdonban lévő nonprofit betéti társaság (GFO 576);<?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 

Vállalkozás:

 • Többségi önkormányzati vagy állami tulajdonban lévő, közfinanszírozott korlátolt felelősségű társaság (GFO 113);
 • Többségi önkormányzati vagy állami tulajdonban lévő, közfinanszírozott részvénytársaság (GFO 114);
 • Többségi önkormányzati vagy állami tulajdonban lévő, közfinanszírozott betéti társaság (GFO 117);

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

Milyen feltételekkel pályázhatnak?   Jelen felhívás célcsoportjai Magyarország kevésbé fejlett régióinak a lakossága és a fejlesztés által érintett egészségügyi szolgáltatók/intézmények dolgozói.  A fentiekben felsorolt szervezetek kizárólag saját nevükben nyújthatnak be támogatási kérelmet, az adott szervezet nevében a fenntartó intézmény (amennyiben releváns) nem nyújthat be támogatási kérelmet. Fekvőbeteg szakellátást nyújtó közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatók esetében a támogatási kérelem benyújtásának feltétele a fenntartó támogató nyilatkozatának csatolása.Egy szervezet jelen felhívás vonatkozásában kizárólag egy projektben részesülhet támogatás ból. Újabb támogatási kérelem beadása abban az esetben lehetséges, amennyiben az előző támogatási kérelem elutasításra vagy visszavonásra került.
Támogatható tevékenységek: 

Önállóan támogatható tevékenységek

 • Eszközbeszerzés;
  • Általános és speciális higiénés (pl. kézhigiénés) rendszerek fejlesztése;
  • Egységes betegazonosító rendszer bevezetése;
  • Gyógyszeradagoló berendezések bevezetése;
  • Központi laborfejlesztések megvalósítása;<?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek

 • Előkészítés;
  • Helyzetfeltárás, előzetes felmérések elkészítése;
  • Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése;
  • Közbeszerzési eljárások előkészítése, lebonyolítása;
 • Projekt végrehajtás;
  • Projektmenedzsment;
  • Horizontális szempontok érvényesítése;
  • Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása;
  • Könyvvizsgálat.
Kötelező vállalások: 

Jelen felhívás esetében nem releváns.<?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Leírás: 
.