Az egészségtudatos fogyasztóvá válás helyi szintű elősegítése

Pályázati kódszám: 
EFOP-1.8.11-17
Pályázat célja: 
Ösztönözni az egészség fejlesztésében, az egészséges életmód választásában, és ha szükséges, a gyógyításában, valamint a gyógyulásában felelős és együttműködő állampolgári részvételt.<?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> Biztosítani az egészséggel, egészségtudatossággal kapcsolatos széles körű ismeretek és készségek elsajátítását.
Benyújtási határidő: 
2019.05.02.
Pályázat státusza: 
Társadalmi egyeztetésen
Támogatás formája: 
Vissza nem térítendő
Támogatás mértéke: 
100%
Támogatás összege: 
10 000 000 - 20 000 000
Előleg: 
50%
Területi korlátozások: 
 • Nyugat-Dunántúl
 • Dél-Dunántúl
 • Közép-Dunántúl
 • Észak-Magyarország
 • Észak-Alföld
 • Dél-Alföld
Feltételek, kizáró okok: 

Az alábbi GFO kódokkal rendelkező szervezetek nyújthatnak be támogatási kérelmet:

 • Egyéb szövetség (GFO 517);
 • Egyéb egyesület (GFO 529);
 • Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy (GFO 552);
 • Egyéb alapítvány (GFO 569);
 • Közalapítvány (GFO 561);<?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

 

Milyen feltételekkel pályázhatnak?   Egy szervezet legfeljebb egy támogatási kérelmet nyújthat be.   Nem támogathatóak a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló projektek.  Önkéntesek bevonása opcionálisan igénybe vehető a megvalósítás folyamán a projekt hatékonyságának erősítése érdekében.
Támogatható tevékenységek: 

Önállóan támogatható tevékenységek

 • Helyi fogyasztói igények és problémák felmérése;
  • Fogyasztói problémák, hiányosságok megoldására vonatkozó igények felmérése, feltárása, szintetizálása;
 • A 2007-2013 programozási időszak uniós fejlesztések eredményeinek egészségfejlesztés célú felhasználása, a helyi sajátosságokhoz illesztése;
 • Érzékenyítés, workshop, tartós önkéntesek, mentorok, önsegítő szervezetek képviselőinek felkészítése;
 • Szakmai tájékoztató fórumok;
 • Esetmegbeszélések, konzultációk a szakemberek számára, a megvalósításban közreműködő tartós önkéntesek, mentorok, önsegítő szervezetek képviselőinek bevonásával. Fogyasztóvédelmi rendezvények szervezése a lakosság számára;
 • Tudatos fogyasztói magatartás kialakítását célzó rendezvények szervezése, egyéb, közösségi rendezvényeken történő részvétel;
 • A fogyasztóvédelemmel összefüggésben az egészségfejlesztéssel, egészségneveléssel, egészségtudatos magatartással kapcsolatos nyomtatott és/vagy elektronikus tájékoztatás, szóróanyagok készítése a sajátos igények kiemelt figyelembevétele mellet;
 • Az egészséges életmódot, egészségtudatos magatartást támogató, egészsétudatos irányultságú fogyasztóvédelmi szolgáltatáskínálat bővítése;
 • A célcsoport bevonása, motiválása, nyilvánosság érdekében folytatott projekt kommunikáció, valamint a tevékenységek eredményeinek mérése, értékelése és erről dokumentáció készítése a projekt keretében;<?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 

Választható önállóan támogatható tevékenységek

 • Köznevelési intézményekben fogyasztóvédelmi ismeretek átadására tanórán kívüli foglalkozások szervezése

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek

 • Projekt előkészítési tevékenységek;
 • Projektmenedzsment;
 • Horizontális szempontok érvényesítése;
 • Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása;

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek

 • Iskolákban, felsőoktatási intézményekben fogyasztóvédelmi ismeretek átadására tanórán kívüli foglalkozások szervezése;
 • Működő honlap továbbfejlesztése, amely alkalmas arra, hogy az egészségtudatos választással kapcsolatban a fogyasztók számára releváns információk megtalálhatóak legyenek a felületen;
 • Szakmai megvalósítók szakmai képzésen való részvétele (fogyasztóvédelem és/vagy egészségfejlesztés tárgykörében).
Kötelező vállalások: 

Jelen felhívás esetében nem releváns.

Leírás: 
.