Beküldés ideje: 
péntek 2019.10.04 - 07:40

Új pályázat nagyvállalatok és KKV-k kutatási és innovációs együttműködésének támogatására

 Új K+F pályázat nagyvállalatok és KKV-k együttműködésére
A pályázati felhívás kódszáma: 2019-1.4.1-NYÍLT
A nemzetközi példákra is alapozó felhívás azzal a céllal jött létre, hogy ösztönözze a kis-, és közepes vállalkozások bevonását a nagyvállalatoknál felmerülő, de nem a nagyvállalat alaptevékenységéhez kapcsolódó kutatási és innovációs feladatok elvégzésébe.
A Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező azon jogi személyek nyújthatnak be pályázatot, amelyek:
A felhívás szerinti GFO-kód besorolása alá tartoznak;
• rendelkeznek legalább 2 lezárt teljes üzleti évvel, kettős könyvvitelt vezetnek, és nem tartoznak az EVA, KATA vagy KIVA hatálya alá, valamint
• nagyvállalkozásnak minősülnek (a 651/2014/EU bizottsági rendelet I. mellékletében foglalt feltételek szerint).
Konzorciumi formában nincs lehetőség a konstrukcióra pályázni, egy pályázó kizárólag egy támogatási kérelmet nyújthat be.
A pályázat keretösszege: 1 milliárd forint.
A vissza nem térítendő támogatás összege minimum 30 millió forint, maximum 150 millió forint lehet.
Előleg az elnyert támogatási összeg 75 százalékáig hívható le.
Önállóan támogatható tevékenység maga a kísérleti fejlesztés, amelynek elszámolható költségei el kell, hogy érjék a projekt összes költségének az 50 százalékát. Emellett elvárás, hogy a támogatással érintett helyszínnek alkalmasnak kell lennie a projekt végrehajtására.
Önállóan nem támogatható tevékenységek a kísérleti fejlesztésen kívül még:
• nyilvánosság biztosításához kapcsolódó tevékenység (tájékoztatás);
• projekt koordinációs tevékenység;
• közbeszerzési tevékenység, és az
• iparjogvédelem.

További lényeges feltételek:
A pályázónak vállalnia kell, hogy a társaság adóbevallásban szereplő K+F ráfordításainak összege a projekt befejezését közvetlenül követő üzleti évben az elnyert támogatás legalább 200%-át eléri.
Értékelési szempontok:
• a támogatást igénylő alkalmassága és a megvalósításban részt vevő KKV szakmai kiválósága a projektjavaslat által lefedett szakterületen;
• a projekt megalapozottsága és várható haszonulása;
• a projekttervben meghatározott szakmai feladatok, valamint a projekt pénzügyi és időbeni megvalósíthatóságának alátámasztása.
A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam 12-36 hónap, a nyertes pályázónak ezen felül 2 év fenntartási kötelezettsége van.
A támogatási kérelmeket 2020. január 15-én 16:00 óráig lehet benyújtani.

Amennyiben felkeltettük érdeklődését, keressen minket a sales@hungaroconsulting.hu e-mail címen vagy a +36 30 649 5667 telefonszámon.