Nem kell közbeszerzést lefolytatniuk az építőipari beruházási pályázat nyerteseinek

Tájékoztató az ÉPÍTŐ-2-2018 kódszámú, „Építőipari ágazat technológiai korszerűsítésére, hatékonyságának növelésére irányuló támogatás” című pályázati projekt közbeszerzési kötelezettségének tekintetében

Ezúton szeretnénk tájékoztatni a Tisztelt Kedvezményezetteket, hogy az építőipari ágazat technológiai korszerűsítésére, hatékonyságának növelésére irányuló támogatás igénylésének feltételeiről szóló tájékoztató 7. oldalán található 4. pont II. alpontja – közbeszerzés lefolytatására vonatkozóan – az alábbiak szerint rendelkezik:

A Kbt. 5. § (3) bekezdésének e) pontja szerint a támogatásban részesülő szervezetnek nem kell közbeszerzési eljárást lefolytatnia, amennyiben a beszerzés a vállalkozások újraiparosítási célt szolgáló beruházásainak támogatásából valósul meg. Az építőipari ágazat technológiai korszerűsítésére, hatékonyságának növelésére irányuló támogatási program alapján - a támogatott által – megvalósításra kerülő beszerzések (projektek) a Kbt. 5.§ (3) bekezdésének e) pontja szerinti esetkörbe tartoznak. A fentiek azon támogatott szervezetekre irányadóak, amely önmagában a támogatásban történő részesülés ténye miatt kerülnének a Kbt. hatálya alá, és minősülnének ajánlatkérőnek. Ugyanakkor amennyiben egy olyan támogatott szervezetről van szó, amely a Kbt. értelmében ún. klasszikus ajánlatkérőnek minősül (azaz a Kbt. 5. § (1) bekezdés hatálya alá tartozik), úgy ezen ajánlatkérő az általános szabályok szerint köteles beszerzéséhez közbeszerzési eljárást lefolytatni.”

Figyelembe véve a fenti rendelkezést megállapítható, hogy amennyiben a Kedvezményezettek a Kbt. 5. § (1) bekezdés alá tartoznak, azaz klasszikus ajánlatkérőnek – minisztérium, állam, központosított szerv stb. – minősülnek közbeszerzési kötelezettségük alanyi jogon megállapítható.

Amennyiben a Kedvezményezettek a Kbt. 5.§ (3) bekezdése alá tartoznak (tehát piaci gazdsági szereplők) és nem újraiparosítási célú támogatást nyertek el, ebben az esetben – ha a Kedvezményezettek árubeszerzés és szolgáltatásra vonatkozó támogatása legalább az adott beszerzésre irányadó uniós közbeszerzési értékhatárt (azaz 68.655.860 forintot) eléri, továbbá építési beruházását legalább háromszázmillió forint összegben egy vagy több szervezet vagy személy közvetlenül támogatja – közbeszerzési kötelezettség ugyancsak fennáll.

Amennyiben a Kedvezményezettek nem minősülnek a Kbt. 5.§ (1) bekezdése szerint klasszikus ajánlatkérőnek és újraiparosítási célú beruházásokra vonatkozó támogatást kívánnak felhasználni, ebben az esetben pusztán a támogatásra tekintettel nem minősülnek ajánlatkérőnek és közbeszerzési kötelezettsége nem áll fenn.

Fentieknek megfelelően tehát mindazon gazdákodó szervezeteknek, amelyek az Építőipari Támogatási Program keretében nyertek támogatást beruházásuk megvalósítására, a beszerzés értékétől függetlenül nem szükséges közbeszerzési eljárást lefolytatniuk.