Beküldés ideje: 
kedd 2019.09.24 - 14:25

Megjelent az "ÚJ GYAKORNOKI PROGRAM" című felhívás

Idén november 26-tól lehet benyújtani 10 milliárd forintos keretösszeg terhéig a GINOP-5.2.4-19. kódszámú pályázatot, amely új gyakornokok és kapcsolattartóik (mentoraik) foglalkoztatására ad bér- és járuléktámogatást 6 hónapra. A program elsődleges célja az iskolarendszerű képzésben megszerzett szakképesítés hasznosulásának elősegítése, a fiatalok korai munkahelyi tapasztalathoz való hozzásegítése. Pályázhatnak a legalább egy üzleti évvel rendelkező, kettős könyvvitelt vezető mikro-, kis- és középvállalkozások, melynek az éves átlagos statisztikai államányi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt üzleti évben minimum 1 fő volt. Támogatható tevékenységek: gyakornokok foglalkoztatása; megváltozott munkaképességű gyakornokok foglalkoztatása; a gyakornoki munkahely(ek) kialakításához szükséges eszközök és immateriális javak beszerzése; valamint infrastrukturális és ingatlanberuházás valamint telephelyfejlesztés (amely az új munkahely megteremtéséhez szükséges) . Közép-magyarországi Régió kivételével Magyarország teljes területén be lehet nyújtani a pályázatokat. Gyakornoknak minősül az a 25 évesnél fiatalabb (munkaviszony megkezdésekor), iskolarendszerű oktatásban, felnőttoktatásban vagy felnőttképzés keretében szerzett szakképesítést, a foglalkoztatási jogviszony megkezdésekor oktatási intézmény nappali tagozatán nem folytat tanulmányokat és nem is dolgozik. A támogatás maximális mértéke 100%. Maximum az elnyert támogatás 50%-ig lehet előleget igényelni. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 2.500.000 Ft maximum 22.176.000 Ft. A támogatott projekt keretében a Kedvezményezettnek vállalnia kell, hogy a foglalkoztatási időszakot közvetlenül követeőn, a foglalkoztatás időtartamát még legalább 4.5 hónapig fenntartja. Előzetes igényfelmérés, alkalmassági feltételekre való felkészítés kapcsán kérjük az alábbi e-mail címen vegyék fel kapcsolatot kollégáinkkal: sales@hungaroconsulting.hu