Felhasználói feltételek

Általános Felhasználási Feltételek

1.      ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Az Üzemeltető adatai

·         Cégnév: Hungaroconsulting Projektfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság

·         Székhely: 1114 Budapest, Bartók Béla 35. 1.em. 1.

·         Adószám: 23381328-2-43

·         Cégjegyzékszám: 01-09-962956

 (a továbbiakban: Hungaroconsulting Kft.)

A Hungaroconsulting Kft. által fejlesztett alkalmazás, mint szolgáltatás

A Hungaroconsulting Kft. az általa kifejlesztett alkalmazást letöltő és sikeresen regisztrált ügyfél részére hozzáférhetővé teszi a jelen ÁFF-ben körülírt Pályázatfigyelő alkalmazást, amely egy adott, hivatalos webhelyről a megrendelő által saját mobil eszközére telepíthető alkalmazás.

Pályázatfigyelő alkalmazás letöltésével és használatával az alkalmazás felhasználója, kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta a Pályázatfigyelő alkalmazás használatára és szolgáltatásaira vonatkozó jelen általános felhasználói feltételeket (a továbbiakban: ÁFF), adatkezelési elveket és annak minden pontjával egyetért, valamint azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Ennek hiányában a felhasználó az alkalmazást nem használhatja.

Felhasználó meghatározása

Azon természetes személy, aki sikeres letöltést, és regisztrációt követően a Pályázatfigyelő alkalmazást, így a Hungaroconsulting Kft. által nyújtott szolgáltatást jogosult igénybe venni, és használni (a továbbiakban: Felhasználó).

Mobil eszközök meghatározása

Okostelefonok, táblagépek és más hasonló eszközök, amelyek támogatják a Pályázatfigyelő alkalmazás által alkalmazott biztonsági megoldásokat és a Pályázatfigyelő alkalmazás által támogatott operációs rendszerrel rendelkeznek.

Az alkalmazás három különböző platformon érhető el, az alábbi verziókon:

·         Android, verzió: 4.0+

·         iOS, verzió: 7.0+

·         Windows Phone: verzió: 8.0+

Az applikáció letöltése díjmentes.

Telepítése a platformnak megfelelő áruházból történik.

Sikeres telepítést követően az alkalmazás azonnal megnyitható. Eltávolítása az adott platform környezetben megszokott módon végezhető el.

2.      ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

Az Általános Felhasználási Feltételek (a továbbiakban: ÁFF) célja, hogy a Hungaroconsulting Projektfejlesztő Kft. által kínált Pályázatfigyelő szolgáltatás felhasználó általi igénybevételének feltételeit szabályozza.

Az ÁFF elfogadása

A Pályázatfigyelő alkalmazás Felhasználó általi igénybevételekor a Felhasználó a saját mobil eszközére letöltötte (a Google Play, az Apple Store, Windows Phone áruházból) a Pályázatfigyelő alkalmazást, ezt követően a programot saját mobil eszközén megnyitja, majd regisztrál.

Az alkalmazás első indítását követően a regisztrációs felület nyílik meg, melyen elvégezhető a „vendég” regisztráció. A regisztrációhoz szükséges:

·         Létező e-mail cím megadása,

·         A jelszó megadása, illetve ismételt megadása,

·         Az Általános felhasználói feltételek elfogadása,

·         Az Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat elfogadása.

Egy e-mail címmel csak egyetlen regisztráció végezhető el. Üresen hagyott e-mail cím mező esetén, vagy nem egyező jelszavak megadása esetén az alkalmazás hibaüzenetben értesíti a felhasználót.

Felhasználó a regisztrációval, mint elektronikus nyilatkozatával egyúttal kijelenti, hogy a jelen ÁFF-ben foglalt szabályokat megismerte és annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A regisztráció során megadott személyes adatok nem nyilvánosak és harmadik személy számára nem hozzáférhetőek. A jelszó elvesztése, elfelejtése esetén a felhasználó kérésére a Hungaroconsulting Kft. új jelszót generál.

A felhasználók által megadott személyes adatokhoz, valamint a technikai működés miatt automatikusan megismert adatokhoz kizárólag a Hungaroconsulting Kft. munkatársai férhetnek hozzá.

Az oldalon történő bármely adatszolgáltatás önkéntes, a megadott adatok bármikor törölhetők, illetve a felhasználó kérésére azokat a Hungaroconsulting Kft. haladéktalanul törli.

A Hungaroconsulting Kft. a felhasználók személyes adatait minden esetben csak a szükséges mértékben, és a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően kezeli.

A jelen ÁFF hatálya

Jelen ÁFF hatálya a Felhasználó által igénybe venni kívánt, és a Hungaroconsulting Kft. által kifejlesztett mobil eszközre letölthető Pályázatfigyelő alkalmazás használatára terjed ki. A Pályázatfigyelő alkalmazás alapvető célja, hogy a Hungaroconsulting Kft. ügyfelei számára mobil eszközön is elérhetővé tegye a pályázatokkal kapcsolatos információkat.

A Pályázatfigyelő alkalmazás igénybevételével kapcsolatos általános szabályok

Az alkalmazás használata regisztrációhoz kötött, a telepítést követő első indítás alkalmával szükséges végrehajtani az úgynevezett „vendég” regisztrációt, mely során kötelező megadni egy létező e-mail címet - mint felhasználónevet - és egy jelszót, valamint elfogadni az Általános felhasználói feltételeket és az Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatot.

Az Általános felhasználói feltételek és az Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat a hozzájuk tartozó checkbox-ok bepipálásával jelennek meg egy-egy új felületen. Az elfogadás a tartalom elolvasását követően az Elfogadom gomb érintésével történik.

A Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a regisztráció, valamint a Pályázatfigyelő alkalmazás használata során valós, pontos, aktuális és teljes körű adatokat ad meg, továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy azokat folyamatosan időszerű állapotban tartja, és szükség esetén frissíti.

A „vendég” felhasználóhoz korlátozott jogok tartoznak, csak bizonyos funkciók érhetőek el ezzel a jogkörrel. A „vendég” felhasználó lista nézetben láthatja a pályázatok alapvető információit, de a pályázatok részletes adatai nem tekinthetőek meg a számára. Az alkalmazás teljes funkcióinak használatához az úgynevezett „ügyfél” regisztráció szükséges.

Fontos tudnivaló, hogy az alkalmazásba való belépés és teljes körű használata internetkapcsolat meglétéhez kötött, ennek hiányában csak az „ügyfél” jogkörrel rendelkező – és korábban belépett – felhasználó a kedvencnek jelölt pályázatok részletes adatait tekintheti meg.

A Regisztráció gomb érintésével használhatóvá válik az alkalmazás. Az alkalmazás későbbi indításakor a bejelentkezés automatikusan megtörténik. A felhasználónévvel és regisztrációval másik készüléken is lehet használni az alkalmazást. Ehhez a telepítést követő első indításkor a Már regisztráltam opció választása szükséges, és a korábbi regisztrációs folyamat alkalmával megadott e-mail címmel lehet bejelentkezni.

Szerzői jogok

Az applikáció, valamint a tartalma – beleértve, de nem kizárólagosan a grafikus elemeit, szövegét és technikai megoldásait,  felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást – szerzői jog védelme alatt állnak. Másolásuk akár teljes egészében, akár részleteiben a szerzői jogokat sérti.

Felelősségvállalás

A Honlapon szereplő adatok tájékoztató jellegűek, helyességére a Szolgáltató törekszik, de felelősséget azok tartalmáért nem vállal.

3.      ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Jelen ÁFF a Pályázatfigyelő alkalmazás letöltésével Felhasználó számára elérhetővé válik akként, hogy az alkalmazás első megnyitásakor, használat előtt azt el kell fogadnia ahhoz, hogy utóbb az alkalmazást használhassa. Az ÁFF elfogadása hiányában a Pályázatfigyelő alkalmazás nem vehető igénybe.

Jelen ÁFF a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) szerinti általános szerződésnek minősül. Jelen ÁFF a Pályázatfigyelő alkalmazás igénybevételével közöltnek és a Felhasználó által elfogadottnak tekintendő. 

A jelen ÁFF-re a Magyarországon hatályos mindenkori jogszabályok az irányadóak, és az ebből eredő jogviták elbírálására a magyar hatóságok és bíróságok rendelkeznek joghatósággal.

A szerződő felek vitás kérdésekben megegyezésre törekednek.